BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Informacja, informowanie i system rachunkowości
Information, Informing and the System of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 619, s. 89-105, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Rachunkowość jako system informacyjny, Teoria informacji
Information, Accountancy as information system, Information theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą systematycznego ujęcia problemów tzw. ekonomiki informacji w rachunkowości. Zagadnienie to obejmuje definicję i kwestię prawdziwości informacji, oraz problem kosztu pozyskania informacji i korzyści wynikające z dysponowania nią. W pracy mówiono teorię informacji w ujęciu C. E. Shannona, oraz cybernetyczną koncepcję informacji przedstawioną przez polskiego uczonego M. Mazura.

This paper deals with the problem of information and informing within the system of accounting. The author presents the basic ideas of C. E. Shannon's Information theory. Shannon's theory focuses on the problem of the amount of information. The term "information" itself is used mainly in its everyday meaning. In order to define "information", M. Mazur's qualitative information theory was taken into consideration. The term "signal" means every physical state that can be distinguished from another physical state in the control process. The signals at the output of a controlled system are referred lo as "originals", and those at the input of the controlling system as "images". Information is defined as the transformation of the structure of the physical states contained in the originals into that contained in the images. The process of informing in accounting is based on the transformation of physical states describing the ability of the business unit to generate a stream of benefits for stakeholders into the numbers presented in financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramson N. [1969], Teoria informacji i kodowania, PWN, Warszawa.
 2. Akerlof G. f 1970], The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, “Quarterly Journal of Economics", nr 84.
 3. Blaug M. [1995], Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 4. Dobija M. [1996], Podstawowe koncepcje i zasady w rachunkowości finansowej [w:] Rozważania o gospodarce, PWN, Warszawa-Kraków.
 5. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements [1989], IASC, London.
 6. Hattley R.V. L. [1928], Transmission of Information, “Bell System Technical Journal", vol. 7, nr 3.
 7. International Accounting Standards [1999], International Accounting Standards Commitee, London.
 8. Jensen M .C. [1976], Reflections on the State of Acccounting Researchand the Regulation of Accounting, Stanford Lectures in Accounting 1976, Stanford University.
 9. Kotarbiński T. [1974], Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa.
 10. Mattessich R. [1992], On the History ofNormative Accounting Theory: Paradism Lost, Paradigm Regained? Accounting, Business & Financial History, vol. 2, nr 2.
 11. Mazur M. [l970], Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa.
 12. Mazur M. [1976], Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 13. Mozes H. [1992], A Framework for Normative Accounting Research, “Journal of Accountancy Literature", vol. II.
 14. Popper K.R. [1977], Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
 15. Reny i A. [1959], On the Dimension and Entropy of Probability Distribution, Acta Math. Acad. Sci. Hungaricae, nr 10.
 16. Report of the Committee on Foundations of Accounting Measurement [1971], Y. Ijiri, R. Mattessich, A. Rappaport i in., The Accounting Review, Suplement do vol. XLVI.
 17. Rothschild M., Stiglitz J. [1976],Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of lmperfect Information, “Quarterly Journal of Economics", nr 95.
 18. Shannon C .E. [1948], A Mathematical Theory of Communication, “Bell System Technical Journal", vol. 27, nr 3-4.
 19. Skrzywan S. [1973], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 20. Spence M. [1973], Job Market Signalling, “Quarterly Journal of Economics", nr 87.
 21. Tarski A. [1994], Wprowadzenie do logiki, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Philomath, Białystok.
 22. Watts R.L., Zimmerman J.L. [1978], Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, The Accounting Review, January.
 23. Wójtowicz P., [2000], Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości, 1.1, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu