BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Litwa Anna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej
A Taxonomy of Costs in Insurance Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 619, s. 63-72, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Działalność ubezpieczeniowa, Rachunek kosztów, Zakładowy plan kont
Costs, Insurance activity, Cost accounting, Company chart of accounts
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono ogólną charakterystykę specyfiki ujęcia kosztów w księgach rachunkowych zakładów ubezpieczeń z uwzględnieniem rachunku zysków i strat. Omówiono nakłady techniczne i wydatki na działalność lokalną. W zakończeniu przedstawiono ujęcie kosztów w zakładowym planie kont.

This article characterises the costs of insurance activities and how they are reflected in the accounting of insurance companies. Financial reporting requirements set out in the amended Accounting Act with respect to profit and loss statements are the basis for presenting and classifying costs for reporting purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziuba-Burczyk A. [2000], Reasekuracja czynna i bierna w księgach rachunkowych, AE w Krakowie, Kraków, nr 553.
  2. Henzel H., Paczuła C. [2001], Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz. 2: Ewidencja, finanse, kontrola, Difin, Warszawa.
  3. Japkiewicz Z., Kopczyński H., Piątek J. [1990], Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom.
  4. Kiedrowska M. [1995], Rachunkowość ubezpieczeniowa w świetle ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 32.
  5. Nowak S. [1998], Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej ,Poznań.
  6. Paczula C. [1999], Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz. l, Difin, Warszawa.
  7. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 11, poz. 62.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  9. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U. nr 113, poz. 1186.
  10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, Dz.U. nr 149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu