BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Šević Željko
Tytuł
Performance Measurement in the Public Sector: a Politico-administrative Relationship Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 619, s. 107-117, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny w gospodarce, Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość sektora publicznego
Public sector in economy, Management accounting, Public sector accounting
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule opisano dwa nurtujące problemy w bieżącej rzeczywistości zarządzania sektorem publicznym: pomiar wykonania i reformę sektora publicznego. Obydwa procesy są podejmowane w celu zapewnienia lepszego, skuteczniejszego i tańszego rządu dla podatników. Chociaż pomiar wykonania jest dobrze znaną koncepcją w rachunkowości zarządczej, to pomiar wykonania w sektorze publicznym, a w szczególności w rządzie, zawiera wiele problemów wywodzących się ze specyficznej społecznej pozycji, władzy i znaczenia sektora publicznego, a w szczególności rządu, w nowoczesnym - chociaż osłabionym - społeczeństwie. Autor analizuje wielorakie podejścia do pomiaru wykonania, które wywodzą się z różnych kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych podejść, charakterystycznych dla różnych krajów. (oryginalny abstrakt)

Two issues such as performance measurement and transformation of public sector have been describe in the article. The issue of performance measurement is well know in management accounting but not in public sector or government. The performance measurement in government includes many issues resulting from specific social position, power and significance of public sector, especially government, in new weakened society. The author analyzed multifarious approaches towards performance measurement that are derived from different cultural, social, political and economic approaches characteristic for different countries. (A. Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Epstein P.D. [1988], Using Performance Measurement in Local Government, National Civic League Press, New York.
 2. Halachmi A. and Bouckaert G. [1996], Introduction: Performance Appraisal andRubik's Cube [in:] Organisational Performance and Measurement in the Public Sector, A. Halachmi, and G. Bouckaert (eds.), Quorum Books, Westport, CT.
 3. Heady F. [1996], Configurations of dvii Service Systems [in:] dvii Service Systems in Comparative Perspective, H.A.G.M. Bekke, J.L. Perry, and T.A.J. Toonen (eds.), University of Indiana Press, Bloomington.
 4. Hansen D.R. and Mowen M.M. [2000], Management Accounting, South-Western College Publishing, Cincinnati.
 5. Linz J. [1990], The Perils of Presidentialism, “Journal of Democracy", vol. l.
 6. Morgan E. P. [1996], Analyzing Fields of Change: Civil Service Systems in Developing Countries [in:]Civil Service Systems in Comparative Perspective, H.A.G.M. Bekke, J.L. Perry, and T.A.J. Toonen (eds.), University of Indiana Press, Bloomington.
 7. Newton T. [1973], Cost Benefit Analysis in Administration, George Allen and Unwin, London.
 8. Niskanen W.A. [1971], Bureaucracy and Representative Government, Aldine-Allerton, Chicago.
 9. Osborne D.E. and Gaebler T. [1992], Reinventing Government, Addison Wesley, Reading.
 10. Peters G.B. [1987], Politicians and Bureaucrats in the Politics of Policy-Making [in:] Bureaucracy and Public Choice, J.-F. Lane (ed), Sage, London.
 11. Peters G.B. [1988], Comparing Public Bureaucracies: Problems of Theory and Methods, University of Alabama Press, Tuscaloosa.
 12. Price D.K. [1943], The Parliamentary and Presidential Systems, Public Administration Review, vol. 3.
 13. Schneiderman A.M. [1999], Why Balanced Scorecards Fail, Journal of Strategic Performance Measurement, January.
 14. Šević Ź. [1997], Social Reform from a Law and Economics Perspective: What About the State, Commentaries in Law and Economics: Yearbook 1997, vol. 1.
 15. Wilson W. [1887], The Study of Administration, “Political Science Quarterly", vol. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu