BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sozańska Izyda
Tytuł
Rola banku centralnego w systemie bankowym
The Role of Central Bank in the Banking System
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (20), 1997, nr 55, s. 3-10, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne problemy transformacji sektorowej gospodarki
Słowa kluczowe
Bankowość, Rola banku centralnego w gospodarce, System bankowy, Nadzór bankowy
Banking, Central bank's role in the economy, Banking system, Bank supervision
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Autorka omówiła funkcjonowanie banku centralnego w gospodarce rynkowej, cele i instrumenty oddziaływania banku centralnego na system bankowy (rezerwy obowiązkowe, stopa dyskontowa, operacje otwartego rynku), relacje między bankiem centralnym a budżetem państwa oraz niezależność banku centralnego. Następnie scharakteryzowała pokrótce rolę Narodowego Banku Polskiego, rozliczenia międzybankowe i nadzór bankowy.

The article deals with problems concerning the role of central bank in the banking system. The following aspects have been discussed: - central bank functioning in market economy, - central bank instruments affecting the banking system (legal reserves, rate of discount, open market operations), - relations between central bank and national budget, - central bank independence. Moreover, the problems concerning the role of the National Bank of Poland, interbank settlements and bank supervision are presented. (A.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3212
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu