BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziomek Agnieszka
Tytuł
Relacje między produktem społecznym i bezrobociem w USA, wybranych krajach UE i w Polsce okresu transformacji
The Product, Unemployment Relationship in USA, Chosen EU Countries and Poland during Transition Period
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 51, s. 13-32, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Koniunktura gospodarcza, Sytuacja makroekonomiczna, Produkcja sprzedana, Sytuacja gospodarcza
Economy, Business trends, Macroeconomic situation, Sold production, Economic situation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Artykuł zawiera krótki przegląd sytuacyjny gospodarki USA i najwyżej rozwiniętych krajów UE, takich jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, z uwzględnieniem rytmicznego sprzężenia między produktem społecznym i bezrobociem. Związek, w wybranych krajach, został przedstawiony przez opis siły powiązania zmian, na podstawie długookresowego szeregu danych. Podjęte rozważania służą próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie o kształtowanie się siły badanego związku w Polsce w okresie transformacji oraz po wejściu do UE.

The paper includes the short review of chosen countries, such as: USA, France, Germany and Great Britain. The main point of interest concerns the rhythmical changes in product and unemployment relationship. The analyse of relation is presented through the relation strange study, based on the long term data set. Moreover the draft of the system, creating relationship conditions is presented. The study intends to answer the question of relation strange in Poland during transition and after the EU accession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Bednarzik W., The Role of Entrepreneurship in U.S. and European Job Growth, "Monthly Labor Review" July 2000.
 3. Cellary W., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w elektronicznej gospodarce (maszynopis powielony).
 4. Elmeskov J., High and Persistent Unemployment Assessment of the Problem and It's Causes, OECD, Paris 1993.
 5. Employment Outlook, 1999, rozdz. 2, OECD ]ob Study [OECD 1994a].
 6. European Commission, The Competitiveness of European Industry, Raport.
 7. Freeeman R. B., Individual Mobility and Union Voice in the Labor Market, "American Economic Review" 1976, nr 5.
 8. Góra M., Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce, w: Polski rynek pracy w latach 1990-1996. Wybrane zagadnienia, ISP, Warszawa 1997.
 9. Góra M., Walewski M., Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania, "Polityka Gospodarcza" 2002, nr 4.
 10. Hall R.E., Jorgenson D. W, Tax Policy and Investment Behavior, "American Economic Review""1967, Vol. 57.
 11. Heckman J. J., What Has Been Learned About Labor Supply in the Past Twenty Years, "American Economic Review" 1993, nr 5.
 12. Human Development Raport, Poland '98, Access to Education, CASE, Warszawa, 1998,
 13. Juster T.E, StafFord E, The Attocation of Time: Empirical Findings, Behavioral Models and Problems of Measurement, "Journal of Economic Literature" 1991, nr 6.
 14. Kaufman R. T., An International Comparison of Okun's Law, "Journal of Comparative Economics" Vol. 12, nr 2.
 15. Klandemans B., Psychology and Trade Union Participation: Joining, Acting, Quitting, "Journal of Occupational Psychology" 1986, nr 59.
 16. Kropiwnicki J., Miejsce gospodarki polskiej na drodze od systemu centralnie planowanego do gospodarki rynkowej (maszynopis), Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego, Warszawa 1996.
 17. Kryńska E., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Raport, Zeszyt nr 12, IPiSS, Warszawa 1998.
 18. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 19. Kwiatkowski E., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 20. Kwiatkowski E., Tokarski T., Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce, "Ekonomista" 1997, nr 3.
 21. Lucas R. E., Capacity Overtime and Empirical Production Function, "American Economic Review Proceedings" 1970, nr 5.
 22. Medoff J. A., Layoffs and Alternartives under Trade Unions in U.S. Manufacturing, "American Economic Review" 1979, nr 6.
 23. Mortensen D. T., Reducing Supply - Side Disincetves to Job Creation, w: Reducing Unemployment-.Current Issues and Policy Options.
 24. National Current Labor Statistics, BLS, www.stats.bls.gov., 23.03.2002.
 25. Ochel W, New Empirical Findings on the Labour Market Effects of Employment Protection, DICE Re- port, www.ifo.de, 30.11.2001.
 26. Pasko-Porys W, Elastyczne formy czasu pracy w UE, "Polityka Społeczna" 1999, nr 3.
 27. Pachowny M. F. J., Okuns Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates, "The Review of Economics and Statistics" 1993, nr 55.
 28. Raport ONZ 1995, Podstawowe tendencje na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji.
 29. Reducing Unemployment: Current Issues and Policy Options, Sympozjum, Wyoming, 1994, materiały konferencyjne.
 30. Regional Employment Growth and the Business Cycle, "Economic Perspectives" 1999, nr 23.
 31. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 32. Sagent T. J., Wallace N., The Elasticity of Substitution and Cyclical Behavior and Labors Share, "American Economic Review" 1974, nr 2.
 33. Schnabel G., Output Trends and Okuns Law, BIS Working Papers, nr 111.
 34. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2000.
 35. Summary of Indicators of Strictness of Employment Protection Legislation, DICE, www.ifo.de, 50.11.2002.
 36. Winiecki J., Polska niezakończona transformacja, Centrum A. Smitha, Warszawa 1996.
 37. Ziomek A., Badanie związku między, produktem krajowym a bezrobociem w Polsce oraz wybranych krajach UE i USA, praca doktorska, AE Poznań, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu