BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicki Władysław, Piątek Dawid
Tytuł
Błędne koło bezrobocia. Czy można liczyć na przyspieszenie wzrostu gospodarczego?
A Vicious Circle of Unemployment Can We Expect Acceleration of Economic Growth?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 51, s. 56-67, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Produkcja, Wzrost gospodarczy
Unemployment, Production, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie danych dotyczących gospodarki polskiej w latach 1995-2003 przedstawiono analizę związków między bezrobociem i produkcją. Testowano hipotezę o braku przyczynowości w sensie Grangera między produkcją i zatrudnieniem.

The article starts with a statement that a high rate of unemployment is typical of nearly all post-communist countries. The average rate of unemployment in the post-communist countries treated as a whole is almost twice as high as in the fifteen countries of the European Union. The example of Poland shows that unemployment decreased when the rate of GDP growth exceeded 5%. As soon as the rate of growth fell below this limit unemployment started to increase. Thus might suggest that the rate of growth exceeding 5% per year is an effective remedy for this phenomenon. In their article the authors put forward a pessimistic hypothesis that it is impossible to achieve such a rate of growth precisely because of high unemployment. Thus we have to tackle the case of a vicious circle which has already been described as regards other economic phenomena. The authors mention different reasons for which unemployment hinders the rate of growth and further on, in the second part of the article, they present the results of statistical analysis during which the main thesis of their article was verified. The analysis did not show any close dependence between the level of unemployment and the level of GDP. However, at the end of the article the authors raise some objections of methodological character concerning the usefulness of the method applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W., Zarys teorii nierównowagi popytowej, Instytut Planowania 1979 (maszynopis powielony "do użytku wewnętrznego").
 2. Charemza W. W., Deadman D. E, Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 3. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. K. Piech, S. Pandsy-Kania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 4. Granger C. W. J., Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross - Spectral Methods, Econometrica 1969, vol. 37, nr 3.
 5. Kamiński M., Niestacjonarność szeregów czasowych, maszynopis powielony, Poznań 2002.
 6. Kruszka M., Wyodrębnianie wahań cyklicznych, maszynopis powielony.
 7. Kuczyński W, Nasz przyrost naturalny (bezrobocia), "Gazeta Wyborcza", 6.06.2003.
 8. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 9. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Wallusch J., Test Grangera, maszynopis powielony.
 11. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszaw; 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu