BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderska Gertruda Krystyna, Rybarczyk Krzysztof, Kasprzycka Agnieszka
Tytuł
Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wdrożenie w Zakładach Lniarskich "Orzeł" S.A.
Objective Activity Based Costing - Idea and Implementation in Zakłady Lniarskie "Orzeł"S.A.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 526, s. 7-42, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Kalkulacyjny rachunek kosztów, Budżetowanie, Studium przypadku
Cost accounting, Cost accounting calculation, Budgeting, Case study
Firma/Organizacja
Zakłady Lniarskie Orzeł SA
Abstrakt
Omówiono możliwości i ograniczenia klasycznego rachunku kosztów działań definiowany jako metoda pomiaru kosztów i efektywności działań, zasobów i obiektów kosztów, polegająca na powiązaniu zasobów z działaniami oraz działań z obiektami kosztów na podstawie stopnia ich wykorzystania. Model klasyczny został rozbudowany dla potrzeb projektu badawczego - przyjęto w nim, że obiektem kosztów może być dowolny przedmiot odniesienia, grupowania lub kalkulacji kosztów w ramach rachunku kosztów działań. W pracy przedstawiono wykorzystanie obiektowego rachunku kosztów działań w zarządzaniu Zakładami Lniarskimi "Orzeł" S.A., omówiono budżetowanie oparte na tymże rachunku oraz potencjalne korzyści wynikające z zastosowania obiektowego rachunku kosztów działań.

Discussed abilities and limitations of classic cost account. Classic model was develop for research project (object of cost can be random object of reference, categorizing or calculating costs within the framework of activity cost account). In this paper presented objective activity based costing in management of Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. Discussed budgeting based on this account and presented potential advantages result from applying objective activity based costing.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowa metoda zarządzania, red. Świderska G.K., MAC, Warszawa 2001.
  2. The CAM-I Glossary of Activity-Based Management, Norm Raffish, Peter B.B., Turney (ed.), CAM-I, Arlington 1991.
  3. Kaplan R., Cooper R., Cost and Effect. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston 1998.
  4. Miller J.A., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
  5. Statement on Management Accounting No. 4Y "Practices and techniques: measuring the cost of capacity", SMA 4Y, Institute of Management Accountants, Montvale 1996.
  6. Turney P., Common cents: the ABC performance breakthrough, Cost Technology, Hilsboro 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu