BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zmyślony Piotr
Tytuł
Przywództwo w regionach turystycznych: utopia czy konieczność?
Leadership in Tourist Regions - Utopia or Necessity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 53, s. 127-143, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Przywództwo, Zarządzanie turystyką
Tourist region, Regions competitiveness, Regional development, Leadership, Tourism management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przywództwo jest konieczne do wzrostu konkurencyjności regionów turystycznych. Autor przedstawił funkcjonowanie regionów turystycznych w kontekście wpływu współczesnych uwarunkowań rozwojowych. Następnie omówił genezę i charakterystykę partnerstwa podmiotów działających w regionie. Na koniec zawarł rozważania na temat przywództwa. W szczególności scharakteryzował konsekwencje jego funkcjonowania oraz funkcje, narzędzia i formy przywódcze.

The article addresses the question of leadership being, or not, a necessary condition in improving the competitiveness of the tourist regions. The functioning of such regions was discussed along with the characteristics of the partnership of companies operating in the region. Finally, the considerations on the leadership and its functioning as well as its functions and tools were presented and a variety of leadership forms described. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 2. Bordas E., Improving Public-private Sectors Cooperation in Tourism: A New Paradigm for Destinations, „Tourism Review" 2001, t. 56, no. 3 i 4.
 3. Bramwell B., Lane B., Collaboration and Partnerships in Tourism Planning, w: Tourism Collaboration and Partnerships, red. B. Bramwell, B. Lane, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto-Sydney 2000.
 4. Caffyn A., Is There a Tourism Partnership Life Circle? w: Tourism Collaboration and Partnerships, red. B. Bramwell, B. Lane, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto-Sydney 2000.
 5. Dantine W., Tourism and Culture w: Tourism and Culture: Managing Change, AIEST, vol. 42, St Gallen 2000.
 6. Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 7. Drucker P., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1994.
 8. Dziedzic E., Konkurencyjność obszarów wiejskich a turystyka, w: Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, materiały konferencyjne IX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Złotów 9-12 września 2001, Wyd. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie 2001.
 9. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442 Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.
 10. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 11. European Commission, Towards Quality Coastal Tourism, Enterprise Directorate-General -Tourism Unit, Bruksela 2000.
 12. European Commission, Towards Quality Rural Tourism, Enterprise Directorate-General - Tourism Unit, Bruksela 1999.
 13. European Commission, Towards Quality Urban Tourism, Enterprise Directorate-General -Tourism Unit, Bruksela 2000.
 14. Frankowski Z., Marketing w zarządzaniu gminą, „Człowiek i Środowisko" 1996, nr 20 (2).
 15. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 16. Jeffries D., Governments and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 17. Jensen J. F., Współpraca i partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce światowej, w: Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., II Forum Inwestycji Turystycznych, materiały konferencyjne, Warszawa 2003.
 18. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 19. Kachniewska M., Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 20. Kornak A. S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 21. Kot J., Stawasz D., Globalne uwarunkowania rozwoju województw, „Rozwój Regionalny" 2000, nr 1(4).
 22. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Nortwestern University, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 23. Kuczyński J., Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych na szczeblu kraju i regionów, „Problemy Turystyki" 2002, nr 3-4.
 24. Machiavelli A., Tourist Destinations As Integrated Systems, „Tourist Review" 2001, vol. 56, no. 3-4.
 25. Meethan K., Tourism in Global Society, Palgrave, Hampshire - New York 2001.
 26. Middleton V. T. C., New Marketing Conditions, And the Strategic Advantages of Products Similar to Destination, w: Destination Marketing - Scopes and Limitations, AIEST, vol. 42, St Gallen 1998.
 27. Middleton V. T. C., Which Way for Tourist Attractions? w: Tourism and Hospitality in the 21s' Century, red. A. Lockwood, S. Medlik, Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.
 28. Nawrot Ł., Zmyślony P., Inwestor czy synergetyk? Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, referat przedstawiony na konferencji „Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej", Łowicz, 24-25 kwietnia 2003, materiał nie opublikowany.
 29. Niezgoda A., Marketing obszarów turystycznych, „Problemy Turystyki" 2000, nr 1-2.
 30. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 31. Weiermair K., The Process of Industrialisation and Globalisation of Tourism Services and Its Encounter with Local Service Cultures, w: Tourism and Culture, AIEST, vol. 42, St Gallen 2000.
 32. Zmyślony P., Sprawne przywództwo warunkiem efektywnego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w: Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, materiały konferencyjne IX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Złotów 09-12 września 2001, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu