BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak-Lewandowska Renata
Tytuł
Przyczyny utraty pracy i trwałości bezrobocia wśród młodzieży w regionie szczecińskim na podstawie badań ankietowych
Causes for Job Loss and Long-term Unemployment Among the Young in Szczecin Region (on the Basis of Questionnaire Survey)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 5, s. 61-73
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie ludzi młodych, Przyczyny bezrobocia, Regionalny rynek pracy, Analiza rynku pracy
Unemployment, Youth unemployment, Reasons of unemployment, Regional labour market, Labour market analysis
Uwagi
res.
Kraj/Region
Województwo szczecińskie
Abstrakt
Autorka zanalizowała problem bezrobocia ludzi młodych koncentrując się na jego przyczynach. Prezentując przyczyny bezrobocia dokonała ich podziału na dwie grupy: - przyczyny utraty pracy (zależne i niezależne od bezrobotnych), - przyczyny trwałości bezrobocia (niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, niedostosowanie systemu pośrednictwa pracy do oczekiwań bezrobotnych, brak bieżącej współpracy pomiędzy służbami pośrednictwa pracy a przedsiębiorstwami, niekorzystna struktura wydatków funduszu pracy, brak poparcia osób trzecich, pasywna postawa bezrobotnych wobec pracy, niedostosowanie wymagań pracodawców do realiów młodzieżowego rynku pracy, niewłaściwa motywacja przy wyborze szkoły).

The author analyzed the problem of long-term unemployment among the young in Szczecin region (Poland). On the basis of questionnaire survey, two main groups of causes for unemployment are discussed: causes for job loss (dependent and independent on unemployed) and causes for unemployment duration. The latter includes among others, lack of adjustment of education system to labor market needs, the unemployed passive attitudes, lack of cooperation beetween employment agencies and enterprises. (A.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu