BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Małgorzata
Tytuł
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego
Competitiveness of Polish Garment Manufacturing Industry Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 1999, nr 6, s. 135-149
Słowa kluczowe
Przemysł lekki, Eksport, Import, Wydatki gospodarstw domowych, Promocja produktu, Dystrybucja produktu, Ceny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Light industry, Export, Import, Household expenditures, Product promotion, Product distribution, Prices, Enterprise competitiveness
Abstrakt
Przedstawiono sytuację sektora tekstylnego na rynku krajowym, udział wydatków na odzież w ogólnej strukturze wydatków gospodarstw domowych, promocję, dystrybucję i ceny produktów przemysłu tekstylnego oraz perspektywy tego przemysłu w Polsce. Artykuł kończą wyniki przeprowadzonego przez autorkę badania kwestionariuszowego pt. "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego".

The situation of the textile sector on the domestic market, the participation of expenses on clothes in the general expenditure profile of households, the promotion, distribution and prices of the textile industry products and prospects of this industry in Poland were presented. The results of the questionnaire research conducted by the author, titled 'The competitiveness of the Polish enterprises in the clothing industry' were presented in the end of the article. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu