BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jacek
Tytuł
Przygotowanie negocjacji w świetle badań
The Preparation of Negotiations in the Light of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 1999, z. 6, s. 125-134, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Taktyki negocjacyjne, Analiza negocjacyjna, Badania ankietowe
Negotiations, Negotiating tactics, Negotiation analysis, Questionnaire survey
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Celem badań było: określenie sposobu postrzegania przez badanych struktury procesu negocjacyjnego i istnienia w jego ramach fazy przygotowania, ustalenie najbardziej typowych przejawów zachowań badanych na etapie przygotowania, udzielenie odpowiedzi na pytanie: na ile doświadczenie zawodowe i rodzaj prowadzonych negocjacji są czynnikami określającymi sposób postępowania w trakcie przygotowania rozmów.

The article presents result of poll, which took place in The High School of Management and Marketing and The High School of Insurance and Banking in Warsaw. The goal of the research was characterise structure of negotiation process. There were studied factors, which has an influence on negotiations: professional experience and type of negotiations.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu