BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosiadek Grzegorz
Tytuł
Polska a euro w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Poland and the Euro - with European Union Membership in Prospect
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 1999, nr 7, s. 52-82, bibliogr. s.76-77
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Stowarzyszenie Polski z WE, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Euro, Materiały konferencyjne
Monetary integration, Poland's Association with the EC, Economic and Monetary Union (EMU), European System of Central Banks (ESCB), Euro, Conference materials
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor przedstawił uwarunkowania integracji z Unią Europejską i skutki, jakie przyniesie ona polskiej gospodarce wraz z przewidywanymi konsekwencjami uczestniczenia Polski w unii monetarnej. Myślą przewodnią opracowania jest założenie, że wybór przez Polskę strategii rozwoju otwartego na gospodarkę światową i na procesy globalizacyjne rynków kapitałowych oraz korzystania ze światowych zasobów kapitału dla celów rozwoju gospodarczego jest nierozłącznie związany z uczestniczeniem w unii monetarnej i korzystaniem z ochrony ponadnarodowego banku centralnego.

The aim of this paper is to present the main aspects of the integration with the EU and the effects it will have on the Polish economy, and the anticipated consequences of Poland's participation in the monetary union. As the principal theme of the paper, the author proposes that Poland's choice of a growth strategy that is open to the world economy, to the globalisation processes of capital markets, and to taking advantage of the world's capital resource for her own economic growth, is inextricably linked with participation in the monetary union and availing herself of the protection of the supra-national central bank. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu