BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiąkała-Małys Anna, Małys Krzysztof
Tytuł
Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej
Financing of the Higher Education in Poland at the Verge of European Union Access
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1034, s. 246-251, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Organizacje non-profit, Nakłady na szkolnictwo wyższe
Higher education, Non-profit organisations, Expenditures on higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istniejący system finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz przybliżono zadania jakie stawia Unia Europejska w tym zakresie. Zaproponowane zadania wiążą się bezpośrednio z projektem utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

This article presents conditions of high school-system in Poland before joining to UE. The article pays attention on necessity of increasing of high school expenditure and more efficient using of the possessed stock. The meaning of education cost per one student is highlighted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, Wspólna deklaracja europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca 1999 r., http://www.menis.gov.pl/wspolpraca/bolognal.htm.
  2. Komunikat Komisji Europejskiej - Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Bruksela, 10.01.2003. Publikacja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003.
  3. MENiS - Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/strategia/strategia.htm.
  4. Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PWSZ w Legnicy „Wspólnota Akademicka", Legnica 2003.
  5. Mosakowski R., Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
  6. Światowy G. (red.), Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, Międzynarodowa konferencja. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001.
  7. Woźnicki J. (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
  8. Rocznik Statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2003.
  9. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, GUS, Warszawa 2003.
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (DzU nr 84, poz. 380).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu