BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydel Maciej
Tytuł
Zintegrowana komunikacja marketingowa. Nowe podejście - propozycja uporządkowania pojęć
Integrated Marketing Communications - New Approach
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 351-359, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Marketing holistyczny, Marketing, Promocja, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie w biznesie
Holistic marketing, Marketing, Promotion, Marketing communication, Business communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zaproponował uporządkowanie sfery komunikacji marketingowej od strony definicji i merytorycznej zawartości pojęć takich jak: komunikacja marketingowa i zintegrowana komunikacja marketingowa. Zaproponowano holistyczne podejście do komunikacji marketingowej, które zintegruje wszelkie komunikaty nadawane przez firmę do otoczenia rynkowego.

Integrated Marketing Communications (IMC) is something more than Marketing Communications and Promotion. IMC integrates not only traditional (formal) Marketing Communications elements: Advertising, Public Relations, Sales Promotion, Personal Selling and Sponsoring. It integrates all communicates being sent to market environment. The new task of a company, is to manage and integrate all kinds of communicates. The proposed definition is that of H. Fill which states: IMC it is managing dialogue of a company with its market Environment. More and more important role in this dialogue will play informal communication, which from the point of view of time, budget and organizational structures is not called promotion. Examples may be word of mouth, lobbying or informal meetings and all other messages attached to product, price, distribution and people other than promotional staff.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doyle P., Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003.
 2. Fill Ch., Marketing Communications, Prentice Hall, London 1999, s. 13.
 3. Jain D. C., Maesincee S., Kotler Ph., Marketing Moves: A new Approach to Profits, Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing Corp., 2002. Polskie tłumaczenie: Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa 2002.
 4. Kotler Ph., Marketing Management, Prentice Hall, London 2003, s. 583.
 5. Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 66.
 6. McKenna R., Total Access; Giving Customers What They Want in an Anytime, Anywhere World, Harvard Business School Press, Boston 2002.
 7. Pickton D., Broderick A., Integrated Marketing Communications, Pearsons Education Ltd., Harlow 2001, s. 3.
 8. Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W., Marketing, DW ABC, Warszawa 1998.
 9. . Rydel M., Komunikacja marketingowa, ODDK, Gdańsk 2001, s. 20.
 10. Schultz D. E., Integrated Marketing Communications and How It Relates to Traditional Media Advertising, za: J. W. Peltier, J. A. Schibrowsky, D. E. Schultz, Interactive Integrant Marketing Communication, „International Journal of Advertising" 2003, No. 1.
 11. Sirgy M. J., Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998, s. 4.
 12. Sznajder A., Sztuka promocji, Businessman Book, Warszawa 1993, s. 6-7.
 13. Wiktor J. W., Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu