BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwińska Krystyna
Tytuł
Komunikacja marketingowa jako element Nowej Gospodarki
Marketing Communication as an Element of the New Economy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 361-367, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Gospodarka informacyjna, Komunikowanie marketingowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Internet, Przegląd literatury
New Economy, Information economy, Marketing communication, Enterprise management, Internet, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono nowe cechy komunikacji marketingowej związane z wprowadzaniem w firmach nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych, będących następstwem ekspansji gospodarki globalnej opartej na wiedzy. Stwierdzono, iż rozwiązania te będą tworzyć jakościowo nowe możliwości w procesie komunikacji marketingowej, a tym samym szanse budowania i stosowania coraz bardziej wyrafinowanych strategii przez przedsiębiorstwa.

The paper treats of the marketing communication in new reality in which basic subjects of the market i.e. consumers and companies exist. In reference to the features of New Economy, special attention was paid to the role of communicative and computing technologies based on the Internet. Features of marketing communication which result from the medium itself were shown. Also, the paper gives the results of the studies concerning the advancement of the process of the Internet-development in the area of marketing communication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 307-308.
 2. Dobek-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 11.
 3. Domaszewicz Z., Większy VAT i dziury w sieci, „Gazeta Wyborcza", 26.09.2003.
 4. Drucker P. F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993, za: J. Woroniecki, Nowa gospodarka - ułuda czy rzeczywistość, „Ekonomista" 2002, nr 5, s. 694.
 5. eEuropa+ 2003. Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego, plan działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, czerwiec 2001, www.gov.pl.com.
 6. ePolska - Plan działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce w lalach 2001-2006, Ministerstwo Łączności, www.ml.gov.pl/epolska.
 7. Guziur P., Marketing w Internecie. Strategie dla małych i dużych firm, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001, s. 17.
 8. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K. E. Liber s.c., Warszawa 2001, s. XIX-XX, za: B. Gregor, Internet - nowy wymiar działalności organizacji, [w:] E. Zeman-Miszewska (red.), op. cit., s. 36-37.
 9. Jung B. (red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001, s. 149.
 10. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001, s. IX-X..
 11. Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 29.
 12. Szapiro T., Ciemniak R., Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999, s. 56-58.
 13. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 120-172.
 14. Tofflerowie A. i H., Cud sklonowany, „Polityka" 2000, nr 30.
 15. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 240-254.
 16. www.badanie.ae.krakow.pl/II Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet, z dnia 22.03.2003.
 17. Żabiński L., Nowa gospodarka — nowe reguły zarządzania przedsiębiorstwami, [w:] E. Zeman-Miszewska (red.), Wykorzystanie Internetu w marketingu, AE, Katowice 2003, s. 24-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu