BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowal Witold
Tytuł
Współczesne aspekty funkcjonowania kontroli marketingowej
Present Aspects of Marketing Control
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 395-400, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kontrola marketingowa
Enterprises functioning in the market, Enterprise management, Marketing control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono kluczowe aspekty funkcjonowania kontroli marketingowej w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem. Podkreślono, iż zmienność koncepcji marketingowych i zmienność poglądów na cel funkcjonowania przedsiębiorstwa stwarzają dla marketingu, a zwłaszcza jego kontroli, problem zakresu i jednostek pomiaru.

The present marketing control theory doesn't suit the new management concepts. The most important fields that will influence the future change of marketing control theory are: new marketing concepts, new ideas of corporate objectives, integrating approaches in management and the "feed forward" in control concepts. Differentiations of marketing concepts and corporate objectives create a problem of measurement for marketing control. On the other hand the integrating approaches in management and the "feed forward" in control concepts bring a problem of correlation of marketing control fields.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 35.
  2. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001, s. 23-24.
  3. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 683.
  4. Kowal W., Kontrola marketingowa - teoria i praktyka jej funkcjonowania w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Controlling - koncepcje, wdrażanie, materiały konferencyjne, (Prace Naukowe AE, nr 956), Wrocław 2002, s. 45-46.
  5. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 221.
  6. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 280.
  7. Slywotzky A. J., Morrison D. J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s. 20.
  8. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa 1993, s. 25.
  9. Żabiński L. (red.), Modele strategii marketingowych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2000, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu