BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karcz Kornelia, Bajdak Andrzej
Tytuł
Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych
The Use of the Internet in Marketing Researches
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 455-462, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Internet, Badania marketingowe, Marketing internetowy, Przegląd literatury
Internet, Marketing research, e-marketing, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy omówili wady i zalety przeprowadzania badań marketingowych za pośrednictwem Internetu. Szczególna uwaga została poświęcona badaniom metodą ankietową.

The Internet is becoming an inherent part of the marketing research process. The Internet is been used increasingly in the area of secondary data collection. The use of the Internet has also made primary research faster, easier, more available and cheaper for the companies. Primary research can be conducted by two basic methods: without client involvement (by keeping track of visitors to the Web sites) or with client involvement (achieved by e-mail surveys and panels as well as in-depth interviews and focus group interviews). Both advantages and disadvantages of the selected methods of quantitative and qualitative research have been discussed in the paper. Some methodological problems of preparing the data collection instruments are also explained. However Internet is still in its infancy as a research tool, keeping up with the technological development and greater access for the majority of customers its possible application in the research process would evolve very rapidly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Emery Ch., Cross-cultural issues in Internet marketing, „Journal of American Academy of Business" 2002, March, vol. 1, s. 217-224.
 2. Kumar V., International Marketing Research, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000, s. 107.
 3. Nikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe w Internecie - uzasadniony sceptycyzm, [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE. Warszawa 2002, s. 162.
 4. Sagan A. , Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka, [w:] Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002, s. 132.
 5. Sajdak A. (red.), Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003, s. 90.
 6. Schroeder J., Wykorzystanie Internetu w procesie negocjacji w biznesie międzynarodowym. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 234.
 7. Strzyżewska M. (red.), Marketingowe zastosowanie Internetu w Polsce, IFGN SGH, Warszawa 2002, s. 19.
 8. Sznajder A., Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 85.
 9. Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 205.
 10. Vassos T., Strategie marketingowe w Internecie, Studio Emka, Warszawa 1999, s. 80-81.
 11. http://labl27.eti.pg.gda.pl/im/interakt.htm.
 12. http://opinie.pl/raport.htm.
 13. http://www.mediarun.pl/news.php?news_id=1082
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu