BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Genowefa
Tytuł
Rola Internetu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
The Role of the Internet in Achieving Competitive Prevalence of Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 429-437, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Zarządzanie marketingowe, Internet, Badania marketingowe, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Marketing communication, Marketing management, Internet, Marketing research, Globalization of enterprise activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono rolę Internetu jako medium marketingu interaktywnego , a także zastosowanie Internetu w komunikacji marketingowej oaz jako elektroniczny kanał marketingowy. Podkreślono, iż korzystanie przez przedsiębiorstwa z sieci Internet dla potrzeb m.in. badań marketingowych on-line zmienia dotychczasowe sposoby prowadzenia działalności gospodarczej i staje się dodatkowym bodźcem globalizacji. W rezultacie Internet jest wg autorki jednym ze źródeł zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku.

The paper presents the characteristics and the role of the Internet as the global means of communicating in creating the competitive prevalence of enterprises on the market. The promotion, distribution of products and the marketing studies have been included among the nain directions of using this modern medium in marketing. Attention has been focused on Ike devices which the Internet employs in each of the three afore-mentioned applications.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch. L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 32.
 2. Badania Katedry Marketingu AE Kraków, http://badania.ae.krakow.pl.
 3. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002, s. 60-61.
 4. De Kare-Silver M., E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002, s. 80.
 5. Gregor B., Stawiszyński M., e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 246 (za: T. Kłaczków, Kserokopiarze i wizjonerzy, „Modern Marketing" 1999, nr 3, s. 43).
 6. Konikowski J., Webowe rankingi, „Internet" 1999, nr 5, s. 24.
 7. Mącik R., Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji marketingowej przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 2003 (rozprawa doktorska niepublikowana), s. 203-316.
 8. Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York 1985, s. 3.
 9. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 73.
 10. Wielki J., Elektroniczny marketing przez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s.109
 11. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 248-250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu