BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jemielniak Dariusz
Tytuł
Kultura: zawody i profesje
The Culture of Occupations and Professions
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych / Szkoła Główna Handlowa, 2005, t. 32, s. 7-22, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Kultura organizacji, Kwalifikacje zawodowe, Profesjonalizm, Człowiek w przedsiębiorstwie
Culture, Corporate culture, Professional skills, Professionalism, Human in enterprises
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie tematyki kultury zawodowej w ramach teorii organizacji i zarządzania, wskazanie jej istotnego wpływu na życie ludzi i organizacji, a także przedstawienie kilku możliwych podejść do zagadnienia profesji. W szczególności autor charakteryzuje zagadnienie kultury zawodowej. Przedstawia pokrótce interpretację pojęć współczesnej specjalizacji i wzrostu roli zawodów w aspekcie historyczno-socjologicznym. Szkicuje różnice w pojęciach zawodu i profesji, a także związane z tymi pojęciami teorie.

The aim of this article is to discuss the issue of professional culture within the organization and management theory. The culture’s significant influence over the life of people and organizations is indicated and several approaches to the matters of profession are presented. In particular the social and historical aspects of contemporary specialization and the increased role of professions are considered. The article outlines the differences in the concepts of occupation and profession, and lists the relevant theories. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott A., The System of Professions. An Essay on The Division of Expert Labor, The University of Chicago Press, Chicago-London 1988.
 2. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 3. Barley S.R., Images of imaging: Notes on doing longitudinal field work, „Organization Science" 1990, Vol. 1, s. 220-245.
 4. Bauman Z., Nowoczesność i zagłada, PIW, Warszawa 1992.
 5. Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 6. Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność - o wielości strategii życia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Bauman Z., Tożsamość - wtedy, teraz, po co?, materiał niepublikowany, Leeds University 1998.
 8. Bourdieu P., Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2004.
 9. Bourdieu P., Vacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 10. Burrage M., Introduction: The professions in sociology and history, w: Professions in Theory and History - Rethinking the Study of the Professions, red. M. Burrage, R. Torstendahl, Sage, London -Newbury Park - New Delhi 1990.
 11. Burrage M., Jarausch K., Siegrist H., An actor-based framework for the study of professions, w: Professions in Theory and History - Rethinking the Study of the Professions, red. M. Burrage, R. Torstendahl, Sage, London - Newbury Park - New Delhi 1990.
 12. Carr-Saunders A.M., Professionalization, w: Professionalization, red. H.M. Vollmer, D.L. Mills, Prentice Hall, Englewood Cliffs-New Jersey 1966.
 13. Collins R., Market closure and the conflict theory of the professions, w: Professions in Theory and History - Rethinking the Study of the Professions, red. M. Burrage, R. Torstendahl, Sage, London - Newbury Park - New Delhi 1990.
 14. Collins English Dictionary, HarperCollins Publishers (electronic edition by Novell Inc.) 1995.
 15. Cullen J.B., The Structure of Professionalism, Petrocelli, New York 1978.
 16. Deal T.E., Kennedy A.A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison-Wesley, Reading, Massachussets 1982.
 17. Deleuze G., Guattari F., Nomadology: The War Machine, Semiotext (e), New York 1986.
 18. Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 19. Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 20. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Spacja, Warszawa 1993.
 21. Giddens A., The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford 1990.
 22. Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, KR, Warszawa 2000.
 23. Goffman E., Encounters, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1961.
 24. Hall R.H., Dimensions of Work, Sage, Beverly Hills - London - Delhi 1986.
 25. Johnson T., Professions and Power, Macmillan, London 1972.
 26. Konecki K., Nowi pracownicy a kultura organizacyjna - studium folkloru fabrycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 27. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 28. Kunda G., Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation, Temple University Press, Philadelphia 1992.
 29. Marks K., Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 30. Martin J., Cultures in Organizations. Three Perspectives, Oxford University Press, New York - Oxford 1993.
 31. Rothenbuhler E.W., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 32. Schein E., Organizational Socialization and the Profession of Management „Industrial Management Review" 1968, Winter, s. 1-16.
 33. Strati A., Aesthetics and Organizational Skill, w: Organizational Symbolism, red. B. Turner, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1990.
 34. Sutherland E.H., The Professional Thief w: Professionalization, red. H.M. Vollmer, D.L. Mills, Prentice Hall, Englewood Cliffs-New Jersey 1966.
 35. Torstendahl R., Essential properties, strategic aims and historical development: three approaches to theories of professionalism, w: Professions in Theory and History - Rethinking the Study of the Professions, red. M. Burrage, R. Torstendahl, Sage, London - Newbury Park - New Delhi 1990.
 36. Trice H.M., Occupational Subcultures in the Workplace, ILR Press, Ithaca, New York 1993.
 37. Trice H.M., Beyer J.M., The Cultures of Work Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1993.
 38. Vollmer H.M., Mills D.L., Editors' Introduction w: Professionalization, red. H.M. Vollmer, D.L. Mills, Prentice Hall, Englewood Cliffs - New Jersey 1966.
 39. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 40. Whyte W.F., Human Relations in the Restaurant Industry, McGraw-Hill, New York 1948.
 41. Wilensky H.L., The Professionalization of Everyone?, „The American Journal of Sociology" Vol. 70, 1964, No 2, s. 137-158.
 42. Witz A., Professions and Patriarchy, Routledge, London 1992.
 43. Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej, Komitet Obrony Narodowej, Poznań 1921.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-5537
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu