BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chałas Marek
Tytuł
Zróżnicowania regionalne w Unii Europejskiej
Regional Diversity in the European Union
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 2, s. 108-121, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy regionów, Polityka regionalna
Regional development, Economic development of regions, Regional policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu zróżnicowania regionalnego Unii Europejskiej, w szczególności regionów najzamożniejszych i najuboższych. Do celów porównań zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego stosowano najczęściej wskaźnik PKB na głowę mieszkańca wg standardu siły nabywczej.

The goal of this article is evaluation of current condition of regional diversity of the European Union, especially the richest and the poorest regions. For comparative purposes used GDP per capita according to purchasing power of money standard.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation. Third Report on economic and social cohesion. European Commission, February 2004.
 2. Beutel J., The economic impact of objective 1 interventions for the period 2000-2006. Final Report to the DG for Regional Policies. European Commission. Konstanz, Germany, May 2002.
 3. Czyżewski A.B., Orłowski W.M., Zienkowski L. Makroekonomiczne koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin 2003.
 4. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003.
 5. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, 2000.
 6. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006. Załącznik do uchwały Nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 851).
 7. Pietrzyk L, Organizacja terytorialna i system polityki regionalnej w wybranych państwach członkowskich UE, [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, pod red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 8. Pietrzyk L, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2002.
 9. Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, pod red. I. Pietrzyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 10. Regional GDP per capita in the EU and the Acceding Countries in 2001. Eurostat 2004. News Release 21/2004, 18 February 2004.
 11. Report on the European Economy 2004, CESIfo, internet: http://www.ifo.de
 12. Second progress report on economic and social cohesion. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. European Commission, January 2003.
 13. Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2000.
 14. Szlachta J., Zasady i instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej, internet: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 15. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków. PWN, Warszawa 2002.
 16. Żebrowska-Cielek J., Pozycja ekonomiczna polskich regionów w Unii Europejskiej, internet: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 17. Żebrowska-Cielek.J, Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu