BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiak Jacek
Tytuł
Aktywna polityka rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
An Effective Policy on the Labor Market (on the Example of Labor Office in Pabianice District)
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 2, s. 60-70, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Urzędy pracy, Aktywizacja rynku pracy, Polityka rynku pracy
Labour market, Labour offices, Labour market activation, Labour market policy
Abstrakt
Artykuł jest próbą scharakteryzowania rynku pracy w powiecie pabianickim. Oceniono efektywność działań z zakresu aktywnej polityki państwa na rynku pracy, jakie zostały podjęte w tym powiecie. W analizie wykorzystano materiały i dokumentację Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach z roku 2003.

The article presents characteristic of the labor market in Pabianice district. Sum up the effective policy on the labor market which were taken in those district. The author used materials and documentations of Labor Office in Pabianice from 2003 year.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bellman E., Jackman R., The Impact of Labour Market Policy on Wages, Employment and Eabour Market Mismatch 1996, mimeo.
  2. Calmfors E., What Can We Expect from Active Eabour-Market Policy?, Konjunkturpolitik 1995, No. 43.
  3. Calmfors E., Skedinger P., Does Active Labour-Market Policy Increase Employment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden, "Oxford Review of Economic Policy" 1995, Vol. 11, No. 1.
  4. Jackman R., An Economy of Unemployment?, [w:] Understanding Unemployment. New Perspectives on Active Labour Market Policies, E. Mc Laughlin (ed.), Eondon-New York 1992.
  5. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Warszawa 1998.
  6. Kabaj M., Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, [w:] Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, (red.) E. Rryńska, IPiSS, Warszawa 1999.
  7. Kowalski J., Efektywność prac interwencyjnych i robót publicznych, [w:] Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, (red.) M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 1996.
  8. Sztanderska U., Efektywność rejonowych urzędów pracy w realizowaniu aktywnej polityki rynku pracy. Wyniki badania ankietowego, [w:] Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje (red.) M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 1996.
  9. Wiśniewski Z., Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce. Kilka uwag do Narodowej strategii zatrudnienia i zasobów ludzkich, "Rynek Pracy" 1999, nr 9 (93).
  10. Wiśniewski Z., Polityka rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, materiały z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu