BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł
Tytuł
Wpływ inflacji na wzrost gospodarczy - wybrane argumenty
The Impact of Inflation on Economic Growth - Selected Arguments
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 2, s. 96-107, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Inflacja, Teoria inflacji
Economic growth, Inflation, Inflation theory
Abstrakt
Celem opracowania jest przegląd wybranych teorii opisujących wpływ inflacji na wzrost gospodarczy oraz najważniejsze czynniki tego wzrostu. Opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszej przedstawiono znaczenie wzrostu gospodarczego. Druga i trzecia część zawiera przegląd teorii opisujących bezpośredni wpływ inflacji na wzrost gospodarczy. Kolejne dwie części poświecone są wpływowi inflacji na najważniejsze czynniki wzrostu gospodarczego. Ostatnia część zawiera prezentację wyników badania empirycznego.

The goal of this article is survey of selected theories describing impact of inflation on economic growth and the most important factors of this growth. Study consist of six parts. In the first part presented importance of economic growth. Second and third part contains survey of theories describing direct impact of inflation on economic growth. Next two parts devoted to impact of inflation on the most important factors of economic growth. The last part contains presentation of results of empirical researches.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball L., Romer D., Inflation and informativness of prices, NBER Working Paper 4267, Camridge 1993, www.nber.org.
 2. Baranowski P., Rączko M., Wzrost gospodarczy a inflacja w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 6.
 3. Barro R., Inflation and economic growth, NBER Working Paper 5326, Camridge 1995, www.nber.org.
 4. Driffil J., Mizon G., Ulph A., Cost of inflation, [w:] Handbook of Monetary Economics, Massachusetts Institute of Technology 1990.
 5. English W., Inflation and Financial Sector Size, Board of Governor of the Federal Reserve Bank, Washigton 1996, www.federalreserve.gov.
 6. Feldstein M., Inflation, Tax Rules and Iiwestments: Some Econometric Evidence, "Econometrica" 1982, Vol. 50, No. 4.
 7. De la Fuente A., Convergence across countries and regions: theory and empirics, UFAE and IAE Working Papers, Unitat de Fonaments de l'Analisi Económica (UAB) and Institut d'Analisi Economica (CSIC) 2002.
 8. Heylen F., Schollaert A., Evaraert G., Pozzi L., Inflation and human capital formation: theory and panel evidence, Ghent Univcrsity Working Paper 2003, 174.
 9. Kwiatkowski E., Inflacja, [w:] R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
 10. Lewandowski K., Baranowski P., Stabilność cenowa jako cel strategiczny polityki Europejskiego Banku Centralnego, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2003, nr 2(13).
 11. Liberda B., Rogut A., Tokarski T., Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy środkowej i wschodniej, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 12. McNabb R., McKenna C., Inflation in Modern Economies, Harvester Wheatsheaf, London 1990.
 13. Orphanides A., Solow A., Money, Inflation and Growth, [w:] Handbook of Monetary Economics, Massachusetts Institute of Technology 1990.
 14. Phelps E., Phillips Curves, Expectactions of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, "Economica" 1967, No. 34.
 15. Phillips A., The Relation Between Unemployment and the Rate of Money Wage Rates in United Kingdom, 1861-1957, "Economica" 1958, No. 25.
 16. Rączko A., Czynniki wzrostu gospodarczego, [w:] R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
 17. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 18. Siedlecki J., Równowaga a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 19. Shiller R., Why Do People Dislike Inflation, Yale University 1996.
 20. Snowdown B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonormii, PWN, Warszawa 1998.
 21. Stockman A., Anticipated inflation and the capital stock in a cash-in-advance economy, "Journal of Monetary Economics" 1981, No. 8.
 22. Temple J., Inflation and Growth: Stories Short and Tall, "Journal of Economic Surveys" 2000, No. 14(4).
 23. Tobin J., Money and Economic Growth, "Econometrica" 1965, Vol. 33, No. 4.
 24. Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii UL, Łódź 2001.
 25. Walerysiak G., Finansowanie rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem emisji pieniądza, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 2002.
 26. Wojtyna A., Inflacja a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 1996, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu