BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchard-Dziubińska Małgorzata
Tytuł
Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi
Selected Theoretical and Practical Aspects of Wastes Management
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 2, s. 122-132, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami
Commercial wastes, Waste management
Abstrakt
Przedstawiono problemy związane z lokalizacja wysypisk, spalarni i sortowni odpadów. Następnie zaprezentowano i omówiono dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Presented problems connected with location of dumps, sorting of wastes etc. Next presented and discussed data connected with municipal wastes management. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziewicz P., Zwarty system zagospodarowania odpadów, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 2. Andersen G., Śleszyński J., (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 3. Brundtland G.H., Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, Oxford Univesity Press, Oxford 1987.
 4. Czają S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 5. Czają S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Białystok-Kraków, 1993.
 6. Gospodarka Materiałowa GUS 1998-2002.
 7. Konstytucja RP z 1997 r.
 8. Ochrona Środowiska GUS 2002.
 9. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2007 z przedłużeniem do roku 2010, Warszawa 2002.
 10. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 11. Przybyła. H., Gmina wobec obowiązku ochrony środowiska, Fundacja ekologiczna SILESIA, Katowice 1993.
 12. Winpenny J.T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa, 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu