BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobran Krzysztof, Jacek Robert, Stręciwilk Wiesław
Tytuł
Metody dostępu do baz danych z wykorzystaniem techniki WWW
Methods of Reaching Databases wich the Use of the WWW Technique
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 133-146, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Bazy danych, Internet, Sieci komputerowe
Information science, Databases, Internet, Computer networks
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę związaną z konstruowaniem aplikacji baz danych udostępniajacych swe zasoby za pomocą techniki WWW w sieciach Intranet i Internet. Zaprezentowano możliwe warianty architektury serwerów WWW pozwalających na prezentację informacji przechowywanych w bazach danych oraz na generowanie zapytań do bazy z poziomu przeglądarki WWW. Wskazano na zalety stosowania serwerów zintegrowanych. W przypadku aplikacji internetowych szczególną rolę odgrywa zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem oraz umyślnym uszkodzeniem. Przedstawiono możliwe metody ochrony danych przez zastosowanie specyficznych konfiguracji systemów komputerowych oraz zastosowanie rozszerzeń dla standardowego protokołu transmisji HTTP.

In this work we present the problems connected with the issue of constructing data base applications available by means of WWW technology in Intranet and Internet networks. We present the possible variants of a WWW server architecture, allowing to present the information stored in data basis and to generate questions to a base from the level of a WWW previewer. We indicate the advantages of employing integrated servers. In case of Internet applications, a protection of data from an undesirable access and deliberate impairment plays an important part. We present the possible methods of data protection by using specific configuration of computer systems and applying the extension for a standard protocol of transmission HTTP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-5237
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu