BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Franciszek, Stręciwilk Wiesław
Tytuł
Wpływ długości połączeń na częstotliwość graniczną zegara w układach synchronicznych VLSI
The Influence of Joint Length on a Limit Frequency of Timer in VLSI Synchronic Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 369-382, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Technologia systemów informacyjnych
Information science, Computer software, Information systems technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszona jest sprawa wpływu połączeń wewnętrznych w układzie VLSI na częstotliwość graniczną zegara. Okazuje się, że w przypadku skalowania elementów w strukturach VLSI, w celu zwiększania upakowania, istotny wpływ na czas odpowiedzi układu mają wewnętrzne połączenia pomiędzy elementami. W artykule dokonano próby oszacowania czasu opóźnień wnoszonych przez połączenia. Wprowadzając kryterium, by czas opóźnienia wnoszony przez połączenie nie był dłuższy od czasu opóźnienia wnoszonego przez tranzystor, dokonano podziału połączeń wewnętrznych na długie i krótkie (lokalne). Następnie podjęto próbę zmniejszenia wpływu połączeń długich na czas opóźnienia układu VLSI.

In the article we consider the influence of the inside connections in the system VLSI on a clock limit frequency. It appears that in case of elements scaling in the structures of VLSI, for the increase of packing, the inner connections between elements influence the time of a system response. In the article we try to estimate the time of delay resulting from connections. Introducing the criteria not to make the time of delay resulting from connections longer than a delay made by a transistor, we divided the inner connections into long and short (local). Then we tried to diminish the influence of long connections on delay time of VLSI system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-5237
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu