BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew
Tytuł
Kierunki zmian struktury dochodów gospodarstw rolnych w latach 1993-1997
Directions of Changes in Income Structure of Individual Farms in 1993-1997 Years
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 31-36, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody ludności
Arable farm, People's income
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania były zmiany poziomu i struktury dochodów 528 gospodarstw rolnych objętych w latach 1993-1997 systemem rachunkowości rolnej IERiGŻ w Warszawie. Zbiorowość tę podzielono na grupy według struktury określonej przez dochody z: działalności pozarolniczej, zarobkowania, świadczeń socjalnych oraz z gospodarowania rolniczego. Dodatkowo przeanalizowano sytuację materialną gospodarstw pod kątem parytetu dochodowego oraz dokonano oceny ich zróżnicowania ze względu na poziom i strukturę potencjału wytwórczego, wybrane cechy demograficzne i miary sprawności finansowej.

Paper presents results of cross-dynamic studies on farm income based on farms included in farm accountancy system provided by Institute of Agriculture and Food industry Economics in years 1993-1997. Analysis have been conducted across income structure. This structure has been defined on the basis of income from agriculture production, non-agriculture activities, hired work, social securities and interests on capital. Farm s financial situation as well as basic production, demographics and cash flow characteristics have been studied in determined income types of farms. Obtained results indicated that market mechanisms led to substantial changes in farm income structure. Number of farms with prevailing income from social securities and non-agriculture activities is growing whereas number of farms making their living from agriculture production is declining. It means that social economic policy is facing very difficult tasks. On one side it has to stimulate deagrarisation of economy and progress on the other side can not be passive in spite of dramatically worsening financial situation of farming and rural society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowski Z. (1996): Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1989-1995. Zagad. Ekon. Roln. nr 4-5.
  2. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. SGGW, Warszawa.
  3. Stańko S., Gralak A. (1998): Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne. [W:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW nr 33, Warszawa.
  4. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych (dane jednostkowe stałej zbiorowości 528 indywidualnych gospodarstw rolnych z lat 1993-1997). IERiGŻ, Warszawa.
  5. Zegar J.S. (2000a): Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Zegar J.S. (2000b): Społeczno-ekonomiczne skutki załamania się dochodów rolnictwa chłopskiego w okresie transformacji. Komunikaty Raporty Ekspertyzy. IERiGŻ, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu