BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Krzysztof, Baranowski Paweł
Tytuł
Stabilność cenowa jako cel strategiczny polityki Europejskiego Banku Centralnego
Prices Stability as a Strategic Goal of The European Central Bank Policy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2003, nr 2, s. 80-88, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Central banks, Economic and Monetary Union (EMU)
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
W pierwszej części przedstawiono genezę Europejskiego Banku Centralnego a także jego zadania i organy. Następnie opisano podstawowy cel działalności, definicję stabilności cenowej oraz argumenty na rzecz stabilności cenowej. Ostatnia części artykułu to prezentacja dwóch filarów polityki pieniężnej Banku Centralnego oraz zestawienie wszystkich decyzji polityki pieniężnej EBC i następnie krótka ich analiza w kontekście realizacji założeń EBC.

In the first part of the article presented genesis of the European Central Bank. Next described fundamental goal, definition of prices stability. Last part of the article presented two pillars of monetary policy of the Central Bank and register of all decisions of monetary policy of the ECB.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., Inflation and economic growth, NBER Working Paper 5326, Cambridge 1995.
 2. Commission of the European Communities, On the Harmonisation of Consumer Prices Indices in the European Union, Brussels 2000.
 3. European Central Bank, The Monetary Policy of the ECB, Frankfurt 2001.
 4. Greta M., Kasperkiewicz W., Podstawy integracji europejskiej - od Traktatu Rzymskiego do Amsterdamskiego, ABSOLWENT, Łódź 1999.
 5. Klepczyńska A., Główne czynniki wpływające na politykę Europejskiego Banku Centralnego, Łódź 2002 (referat niepublikowany).
 6. Lebow D., Rudd J., Measurement error in the consumer price index: where do we stand?, Board of Governor of the Federal Reserve Bank, 2001.
 7. Mishkin J., Strategies for Controlling Inflation, "Reserve Bank of Australia Annual Conference" Volume No. 2/1997.
 8. McNabb R., McKenna C., Inflation in Modern Economies, Harvester Wheatsheaf, London 1990.
 9. Solow R., Taylor J., Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, CeDeWu, Warszawa 2002.
 10. Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) z dnia 7.02.1992 r.
 11. www.ecb.int
 12. www.euro.eurofound.eu.int
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu