BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogut Aleksandra
Tytuł
Sektorowe zmiany popytu na pracę w Polsce w latach 1992-2001
Sector Changes of Demand for Work in Poland in Years 1992-2001
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2003, nr 2, s. 17-30, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Popyt na pracę, Sektorowa struktura zatrudnienia, Wydajność pracy
Labour demand, Sectoral structure of employment, Labour efficiency
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian popytu na pracę w czterech sektorach gospodarki polskiej (rolnictwo, przemysł, budownictwo i usługi) w latach 1992-2001 oraz zmian wielkości produkcji wytworzonej w poszczególnych sektorach. Analizy prowadzone w opracowaniu maja na celu odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany sektorowej struktury popytu na pracę w okresie transformacji szły w kierunku zgodnym z rozpatrywaną teorią i w jakim stopniu były one zdeterminowane zmianami zachodzącymi w sektorowej strukturze wartości dodanej brutto.

The goal of this article is to analyze changes of demand for working four sector of Polish economy (agriculture, industry, construction industry and services) in years 1992-2001 and changes in production size of individual sector. The aim of the analysis is to answer the question if sector changes of demand for work in transformation period were consistent with theory and how they were determined by changes in sector structure of gross value added.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski, różne wydania z lat 1992-2001.
 2. Dynamika transformacji gospodarki polskiej, (red.) Belka M., W. Trzeciakowski, INE PAN, Warszawa 1997.
 3. Clark C., Conditions of Economic Progress, London 1957. Employment in Europe 1996, European Commission, Belgium 1996.
 4. Eurostat Yearbook 2002, Office for Official Publications of the European Communites, Luxemburg 2002.
 5. Glikman P., A. Lipowski, Przezwyciężanie dysproporcji makrostrukturalnych w okresie transformacji, [w:] Dynamika transformacji gospodarki polskiej (praca zbiorowa pod red. M. Belki i W. Trzeciakowskiego), INĘ PAN, Warszawa 1997.
 6. Golinowska S., Warunki tworzenia miejsc pracy, CASE, Warszawa, 1992.
 7. Kelm R., Dane statystyczne modelu WK2000, [w:] A. Welfe, P. Karp, R. Kelm Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 9. Kucharski L., A. Rogut, Istota, miary, rodzaje i elastyczność popytu na pracę, opracowanie w ramach projektu KBN, maszynopis, Łódź 2003.
 10. Kucharski L., E. Kwiatkowski, T. Tokarski, Podstawy metodologiczne prognozowania rynku pracy, maszynopis, 2002.
 11. Kwiatkowska W., Zmiany struktury pracujących w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 12. Kwiatkowska W., E. Kwiatkowski, J. Stasiak, H. Zarychta, Biała Księga. Polska - Unia Europejska. Zatrudnienie i bezrobocie, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 13. Kwiatkowski E. Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980.
 14. Kwiatkowski E., L. Kucharski, P. Kaczorowski, A. Rogut, T. Tokarski, Determinanty popytu na pracę w ujęciu regionalnym, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" nr 1(10)2002, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 15. Kwiatkowski E., L. Kucharski, T. Tokarski, Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce 2002, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
 16. Kwiatkowski, A. Rogut, T. Tokarski, Prognoza popytu na pracę i stopy bezrobocia w Polsce do roku 2005 oparta na współczynnikach pracochłonności, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 17. Łapińska-Sobczak N., Opisowe modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 18. Popyt na pracę w Polsce w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 19. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 1995-2001, GUS, Warszawa 2002.
 20. Rogut A., Zmiany popytu na pracę, PKB i wydajności pracy w sektorze prywatnym i publicznym w Polsce w latach 1992-2000, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2(11)2002, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 21. Tokarski T., Economic Growth and Employment Growth in Selected OECD Countries [w:] W. Welfe (red.) Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz, Łódź 2002.
 22. Welfe W. (red.) Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz, Łódź 2002.
 23. Welfe A., P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 24. Wilkin J., Restrukturyzacja polskiego rolnictwa a rynek pracy w Polsce, materiały z konferencji Tworzenie nowych miejsc pracy i restrukturyzacja ekonomiczna w Polsce, CASE, Warszawa 1998.
 25. Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne, materiały z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 26. www.oecd.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu