BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak-Kucharska Anna
Tytuł
Analiza poziomu zadłużenia i zdolności kredytowej dużych przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1990-2001
Analysis of Debt and Creditworthiness of Big Industrial Enterprises in Years 1990-2001
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2003, nr 2, s. 65-79, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Duże przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Zdolność kredytowa
Large enterprises, Industrial enterprises, Company indebtedness, Credit capacity
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej dużych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych obejmująca lata 1990-2001. W opracowaniu przedstawiono analizy porównawcze wartości podstawowych wskaźników zadłużenia (ogólnego, kapitału własnego, dźwigni finansowej oraz kredytowego), a także model punktowej oceny ryzyka kredytowego. Wykazano iż własność prywatna lepiej sprzyja zwiększaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.

The goal of this article is evaluation of financial standing of big public and private enterprises in years 1990-2001. Presented comparative analysis of basic debt indicators and evaluation model of credit risk. Indicate that private property is conductive to growing of economic effectiveness of enterprises.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz E., Ożywienie bez zatrudnienia, "Rzeczpospolita", 6.10.2003.
  2. Belka M., Pietrewicz L., Przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury, INE PAN, Warszawa 2000.
  3. Mączyńska E.(red), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, DiG, Warszawa 2001.
  4. Ostaszewski J., Analiza finansowa i wycena firmy według standardów EWG, CIM, Warszawa 1992.
  5. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Biblioteka Bankowca, Twiger, Warszawa 1996.
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
  7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu