BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Bilans kosztów i korzyści integracji europejskiej - implikacje dla marketingu przedsiębiorstw
Balance of Costs and Benefits of European Integration - Implications for Marketing of Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1046, s. 37-47, bibliogr. 47 poz.
Tytuł własny numeru
Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Strategia marketingowa, Zachowania przedsiębiorstw
Poland's economic integration with the EU, Marketing strategy, Enterprise behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono źródła wyzwań dla gospodarki Polski w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Przedstawiono konsekwencje członkostwa dla sektora przedsiębiorstw.

In this article the author identifies the challenges fading Polish enterprises in the light of European integration, including, in particular, those challenges created by the single market. This process implies the generation of a completely new environment and the prospect of qualitatievly new conditions for doing business in Poland after its entry into the structures of the European market. The paper analyses the consequences of Polish companies entering that market, which is based on the free flow of goods, services, labour and capital. These consequences are being analyzed by presenting the main threats and opportunities facing Polish companies when competing in the "European league". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 2. Altkorn J., Wyzwania europejskiego rynku wewnętrznego a orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw, [w:] Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 15, Organizacja i Zarządzanie, Gdańsk 2001.
 3. Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003.
 4. Gorynia M., Jankowska B., Sulimowska M., Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, AE, Katowice 2001.
 5. Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, red. Z. Dach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1999.
 6. Kramer J., Przewidywane zmiany w otoczeniu marketingowym polskich przedsiębiorstw po integracji z Unią Europejską, [w:] Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003.
 7. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, AE, Poznań 2002.
 8. Olejniczuk-Merta A., Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Wewnętrznego, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, AE, Katowice 2001.
 9. Optimus Technologie SA, Prospekt emisyjny, Warszawa 2001.
 10. Puślecki Z., Unia Europejska i globalizacja - wzajemne zależności i zmiany, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, t. 2, AE, Wrocław 2003.
 11. Rutkowski L, Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek europejski - wyzwania marketingowe, [w:] Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 1999.
 12. Sporek T., Wymiar i oblicza globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, t. 2, AE, Wrocław 2003.
 13. Strużycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003.
 14. Styś A., Styś S., Problemy poziomów marketingu w kontekście procesów integracyjnych, [w:] Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003.
 15. Sliwińska K., Strategie przedsiębiorstw u progu wejścia do Unii Europejskiej, [w:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń, t. l, AE, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2004.
 16. Wiktor J.W., Przedsiębiorstwa polskie w perspektywie integracji europejskiej, [w:] Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 14, Organizacja i Zarządzanie, Gdańsk 2001.
 17. Zachowania podmiotów rynkowych w, Polsce a proces integracji europejskiej. Relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe, red. K. Karcz, Z. Kędzior, AE, Katowice 2001.
 18. Żabiński L., Gospodarka polska wobec globalitacji: bariery i warunki sukcesu przedsiębiorstw na rynkach unijnych, [w:] Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień, red. K. Jedralska, L. Żabiński, PTE, Katowice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu