BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Olejniczak Dorota
Tytuł
Polskie banki na wspólnym rynku szansę i zagrożenia dla sektora bankowego wynikające z przystąpienia Polski do UE
Polish Banks on Common Market- Opportunities and Threats for Bank - Sector as a Results of Polish Accession to European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1046, s. 124-131, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, Sektor bankowy, Prawo bankowe
Financial services market, Banking sector, Banking law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono najistotniejsze czynniki mające wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny na sytuację polskiego sektora bankowego. Czynniki te można zaliczyć do trzech grup: czynniki o charakterze polityczno-prawnym, konkurencja ze strony sektorów bankowych pozostałych państw unijnych oraz oczekiwania i preferencje konsumentów na wspólnym rynku.

Poland's accession to European Union created for Polish financial sector row of chances. Simultaneously appeared threats, which should be taken into consideration at planning of marketing strategy of Polish banks on common market. In the article are described most essential factors having both affirmative, as well as negative influence on situation of Polish banking sector. These factors are divided in to three groups: political-legal factors, competition of foreign (other UE members) bank - sectors and expectations and preferences of consumers on common market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
  2. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).
  3. Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość.
  4. Liberalizacja rynku usług finansowych wyzwaniem dla europejskich banków, "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 4(132).
  5. Pawłowska M., Analiza porównawcza efektywności technicznej polskiego sektora bankowego i sektorów bankowych krajów CEC5 i wybranych krajów UE w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4 za: M. Gołajewska, P. Wyczański, Stability and Structure of Financial Systems in CEC5, background document for the CEC5 Governors meeting in mind-May 2002.
  6. Szanse polskich banków w zjednoczonej Europie, "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 5(133).
  7. www.mofnet.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu