BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht Zdzisław
Tytuł
Nowe uwarunkowania motywacji w marketingu
New Conditioning of Motivation in Marketing
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1046, s. 94-104, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Motywacje, Motywowanie pracowników, Marketing
Work motivation, Motivation, Motivating employees, Marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejmując temat motywowania w marketingu, przypomniano, że cele i oczekiwania pracowników zależą od ich osobowości, wykształcenia, płci, wieku, doświadczenia zawodowego i posiadanych umiejętności. Im więcej cech indywidualnych, odróżniających go od pozostałych pracowników ma pracownik, tym trudniej jest realizować funkcję motywowania.

Motivating in sales and marketing activity is the main body of my paper. This conditions are connected with cooperative problems in grammar sectors of company which concern market activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J., Anatomia biznesu - motywacja, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2000.
 2. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. AKADE, Katowice 2000.
 3. Czarniawska B., Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
 4. Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, PWN, Warszawa 1998. [5] Glick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 5. Hampton D.R., Management, New York 1986.
 6. Hendler A., Nie igraj z karą, "Businessman Magazine" 2000, nr 7.
 7. Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1998.
 8. Knecht Z., Marketing as a Motivation Activity, Referat na konferencję "Lidsky kapitał a investice do vzdelani", Sbornik, Bankovni Akademie, Praga 2002. A.M. Maslow (red.), New Knowledge in Human Values, New York 1959.
 9. Kozdrój A., Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1988.
 10. Madsen K.B., Współczesne teorie motywacji, PWN, Warszawa 1980.
 11. Maslow A.H. (red.), New Knowledge in Human Values, New York 1959.
 12. McGinnis A.L., Sztuka motywacji. Oficyna Wyd. "Vocatio", Warszawa 2000.
 13. Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji, WSiP, Warszawa 1976.
 14. Sajkiewicz A., Juchnowicz M., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 15. Styś A., Marketing - wyzwania współczesności i problemy prospektywne, [w:] Marketing – przełom wieków. Kongres Marketingu, Wrocław 2000.
 16. Thomas M.J., Podręcznik marketingu, PWN Warszawa 1999.
 17. Żabiński L., Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych, [w:] Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu