BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaczewska-Kalicka Anna
Tytuł
Rola monitoringu w integrowanej ochronie zbóż
The Role of Monitoring in Integrated Pest Management of Cereals
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 63-66, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Produkcja zboża, Środki ochrony roślin, Monitoring produkcji żywności
Crop production, Corn productions, Plant protection measures, Food production monitoring
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor podjął temat wykorzystania monitoringu w sygnalizacji zagrożeń (chorób i szkodników) w uprawie zbóż. Prace nad udoskonalaniem zabiegów ochrony upraw doprowadziły do powstania integrowanych programów ochrony zbóż, których podstawą jest dokładna znajomość zagrożeń (szkodników i chorób). Istotą tego programu jest sprawnie działający monitoring. Autor przedstawił historię, rozwój integrowanej ochrony roślin oraz jak przebiega rozwój tej metody w Polsce.

About 70% of sown area is covered by cereals in Poland. Plani protection treatments are vety importan! par! of the cereal production. Full knowledge of the diseases and pests occurring determines the base of progress in ¡his scope. Systematic observation of their development and harmfulness (monitoring) to afford possibilities for control them where it is only necessary. This procedure to afford profils and will be friendly to the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski Z. (2000): Od nauki do praktyki integrowanej ochrony roślin. Ochrona Roślin nr 8:3-5.
 2. Hani F., Popów G., Reinhard H., Schwarz A., Tanner K., Vorlet M. (1998): Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL, Warszawa.
 3. Holm S., Kristensen H., Tersbal M. (1999): Crop protection - monitoring in organic farming. 16th Danish Plant Protection Conference. DJF - Rapport - Markburg 10:55-63.
 4. Jaczewska A. (1987): Ocena strat powodowanych przez mączniaka prawdziwego Erisiphe graminis D.C.f. sp. tritici na plantacjach produkcyjnych pszenicy. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin nr 28 (1/2): 291-335.
 5. Jaczewska-Kalicka A. (1998): Risk of damage to winter wheat by Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton, the causal agent of eyespot. J. Plant Protection Res. 38(2): 109-138.
 6. Jaczewska-Kalicka (2001): Perespekíywy osiągnięcia w Polsce standardów jakościowych ziarna zbóż zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA. Tom III, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Białystok: 113-115
 7. Jaczewska-Kalicka (2001): Przegląd metod wyceny strat powodowanych przez choroby grzybowe zbóż w minionym pięćdziesięcioleciu. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol. 41(1): 223-228.
 8. Kierepka M. (2001): Możliwości poprawy produktywności rolnictwa - wybrane aspekty teoretyczne. Roczniki Naukowe SERiA. Tom III, Zeszyt l, Warszawa-Poznań-Białystok: 113-117.
 9. Kryczyński S. (2001): Podstawy fitopatologii. Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa.
 10. Leake A. R. (1998): The control of diseases of winter wheat using integrated farming techniques. Brighton Crop Prot. Conf. Pest and Diseases. Vol. 2: 631-636.
 11. Lipa J. J. (1984): Dlaczego konieczne jest integrowanie metod ochrony roślin. Ochrona Roślin nr 11/12: 3-5.
 12. Lipa J. J. (2000): Integrowanie metod ochrony roślin. Ochrona Roślin nr. 8: 2-3.
 13. Mańka K. (1985): O koncepcji integrowanej ochrony roślin przed chorobami. Ochrona Roślin nr. 1: 4-7.
 14. Piekarczyk K. (1984); Prognozowanie i sygnalizacja pojawu szkodników i chorób jako podstawa integrowanych programów ochrony roślin. Ochrona Roślin nr 11/12: 13-15.
 15. Pokacka Z. (1992): Integrowane programy ochrony w badaniach Instytutu Ochrony Roślin na przykładzie upraw zbóż. Materiały XXXII Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. I - Referaty: 21-27.
 16. Olszak R. W., Pruszyński S., Lipa J. J., Dąbrowski Z. T. (2000): Rozwój koncepcji i strategii wykorzystania metod oraz środków ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, Vol. 40(1): 40-50.
 17. Pruszyński S., Wolny S. (2001): Dobra Praktyka Ochrony Roślin. Instytut Ochrony Roślin, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Poznaniu.
 18. Sadowski A. (2001): Dylematy wyboru drogi rozwoju rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA. Tom III, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Białystok: 12-16.
 19. Walczak F. (2000): Monitoring ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce. Ochrona Roślin nr. 1: 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu