BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej
Tytuł
Pomiar, modelowanie i symulacja preferencji z wykorzystaniem metod dekompozycyjnych
Preferences Measurement, Modeling and Simulation with use of Decompositional Methods.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 533, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Metody badań konsumenckich, Modelowanie ekonometryczne, Metody pomiarowe, Preferencje konsumenta
Methods of consumer research, Econometric modeling, Measuring methods, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono typy preferencji, przedstawiono metody pomiaru preferencji (w szczególności metody dekompozycyjne: conjoint analysis i wyborów dyskretnych), najważniejsze modele stosowane w badaniach preferencji wyrażonych oraz elementy modelowania symulacyjnego, które mogą być wykorzystane zarówno w przewidywaniu zachowań konsumentów, jak i w badaniach własności metod dekompozycyjnych. (streszcz. oryg.)

The paper presents types of preferences (revealed and stated), measurement methods of stated preferences (especially decompositional methods: conjoint analysis and discrete choice), most important models used in stated preferences research, and finally simulation techniques used jointly with decompositional methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acito R, Jain A.K. (1980), Evaluation of Conjoint Analysis Results: A Comparison of Methods. "Journal of Marketing Research", 17 (February), s. 106-112.
 2. Akaah I.P., Korgaonkar P.K. (1983), An Empirical Comparison of the Predictive Validity of Self-explicated, Huber-Hybrid, Traditional Conjoint, and Hybrid Conjoint Models. "Journal of Marketing Research", 20 (May), s. 187-197.
 3. Bąk A. (2004), Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych. Prace Naukowe nr 1013 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 157, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Dobosz M. (2001), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 5. Gajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa.
 6. Green P.E., Srinivasan V. (1990), Conjoint Analysis in Marketing: New Developments with Implications for Research and Practice, "Journal of Marketing" October, 54, s. 3-19.
 7. Green P.E., Wind Y. (1975), New Way to Measure Consumers' Judgments. "Harvard Business Review", July-August, 53, s. 107-117.
 8. Heermann D.W. (1997), Podstawy symulacji komputerowych w fizyce. WNT, Warszawa..
 9. Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki. Wyd. III. PWE, Warszawa.
 10. Kemperman A. (2000), Temporal Aspects of Theme Park Choice Behavior. URL: http:// alexandria.tue.nl/extra2/ 200013915.pdf, Technische Universiteit Eindhoven.
 11. Leigh T.W., MacKay D.B., Summers J.O. (1984), Reliability and Validity of Conjoint Analysis and Self-explicated Weights: A Comparison. "Journal of Marketing Research", 21 (November), s. 456-462.
 12. Lilien G.L., Kotler P., Moorthy S.K. (1992), Marketing Models. PrenticeHall, Englewood Cliffs.
 13. Moore W.L. (1980), Levels of Aggregation in Conjoint Analysis: An Empirical Comparison. "Journal of Marketing Research", 17 (November), s. 516-523.
 14. MooreW.L., Gray-Lee J., Louviere J.J. (1998), A Cross-Validity Comparison of Conjoint Analysis and Choice Models at Different Levels of Aggregation. "Marketing Letters", 9 (2), s. 195-207.
 15. Mynarski S. (1977), Analiza rynku. PWN, Warszawa.
 16. Radzikowski W. (1997), Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 17. Vriens M., Wedel M., Wilms T. (1996), Metric Conjoint Segmentation Methods: A Monte Carlo Comparison. "Journal of Marketing Research", 33 (February), s. 73-85.
 18. Welfe A. (2003), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa.
 19. Zwerina K. (1997), Discrete Choice Experiments in Marketing. Heidelberg-New York, Physica-Verlag.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu