BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir
Tytuł
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty żywienia krów mlecznych metodami TMR i PMR
Economic-Organisational Aspects of Cow Feeding by TMR and PMR Methodes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 76-79, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Jakość mleka, Hodowla zwierząt, Model żywienia, Produkcja mleka
Quality of milk, Animal husbandry, Feeding model, Milk production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił dwie nowoczesne metody żywienia krów: TMR (Total Mixed Ration - zmieszana całkowicie dawka paszy objętościowej z treściwą i dodatkami mineralnymi) i PMR (Partly Mixed Ration - częściowo zmiksowana dawka, modyfikacja TMR), jako alternatywne względem żywienia pastwiskowego oraz efektywność wprowadzenia wozów paszowych do żywienia krów. Zbadanie efektywności różnych sposobów żywienia krów mlecznych było celem cząstkowym badań nad ustaleniem barier i możliwości wzrostu opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych województwa łódzkiego. Badania rozpoczęto w 1997 roku w gospodarstwach posiadających na dzień 1 stycznia 1997 roku więcej niż 10 krów mlecznych.

The biggest benefits from using JMR and PMR feeding methods' come from side in rising productivity of cow and because of it rises the direct surplus from f arm activity and rise the farm income. For the examined milk farm ¡purchase a fodder cart was profitable investment, quick paid off casts which were spent on this aim. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowaleski J. ¡in. 1991 : Procesy demograficzne w Makroregionie Środkowym. Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
  2. Okularczyk S., Novak T., Brzazgacz M. 1996: Nakłady robocizny w produkcji mleka I żywca wolowego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2- 3, Warszawa.
  3. Zalewska A. 2000: Gospodarka mleczarska a rynek. IERiGZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu