BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska Elwira
Tytuł
Wycena rolniczej produkcji w toku dla celów rachunkowości w Polsce na tle światowej tendencji harmonizacji zasad rachunkowości
Valuation of Agricultural Goods in Process for the Accountancy Purposes in Poland in the Light of World Tendency of the Harmonization of Accountancy Principles
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 95-98, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rachunkowość rolna, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Agricultural production, Agricultural accountancy, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedmioty rolniczej produkcji w toku ulegają przekształceniu (od momentu ich zaistnienia do chwili uzyskania postaci produktu finalnego), a co za tym idzie wartość ich ulega zmianie w sposób narastając z dnia na dzień. Aby umożliwić ocenę wyników działalności gospodarstwa rolnego oraz stworzyć w tym zakresie porównywalność z zasadami obowiązującymi w Sieci Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych FADU Unii Europejskiej, opracowano i wdrożono w 1997 roku Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (ZSRGR). Jest to efekt harmonizacji światowych trendów w rachunkowości, a zarazem kolejny krok w zmianach polskiego prawa bilansowego zgodnie z regułami gospodarki rynkowej oraz jego dostosowanie do wymogów międzynarodowych, zwłaszcza do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

World tendency to the harmonization of accountancy principles are reflected in the Polish accountancy reform. A peculiar character of the agriculture requires an introduction to the agricultural accountancy of solutions adjusted to the particular features of that branch of economy; one can enumerate among them a change of the biological assets essence during the production cycle as well as a great differentiation from the point of view of their type and duration. A phenomenon of changing the value owing to both the transformation and biological growth concerns mainly the agricultural goods in process. For the purpose of its identification the valuation methods should be adjusted and adequately used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bud-Gusaim J. (1997): Teoretyczne podstawy i metodyczne aspekty szacowania wartości rolniczej produkcji w toku. [W:] Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych. VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. ART, Olsztyn, s. 117-129.
  2. Goraj L. (2000): Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych. [W:] Rachunkowość rolnicza wobec wyzwań XXI wieku. Materiały konferencyjne. SGGW, Warszawa, s. 4-18.
  3. Gottlieb M. (1994): Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce światowej i w warunkach polskich. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  4. Instrukcja prowadzenia książek rachunkowych. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (2001). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 41 Rolnictwo. [W:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2001). IASC, Londyn, s. 1201-1253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu