BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michota-Katulska Ewa
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów rodzin rolniczych
Regional Diversification of the Level and Sources of Agricultural Families' Income
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 108-112, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Gospodarstwa domowe, Analiza regionalna
Arable farm, Farm household income, Households, Regional analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła regionalną analizę dochodów rodzin rolniczych, z uwzględnieniem obszaru użytkowanego gospodarstwa. Omówiła poziom i źródła pozyskiwania dochodów w rodzinach rolniczych na tle gospodarstw domowych pracowników.

The article presents the regional analysis of agricultural families income, also depending on farm area. The level and sources of gaining income by agricultural families and company-employed families have been compared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gutkowska K., Jeżewska-Zychowicz M., Ozimek I. (1999): Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa, 45-48
  2. Kowrygo B. (2000): Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. SGGW, Warszawa, 74-78
  3. Mrówczyńska A. (2001): Efektywność ekonomiczna czynników produkcji w rolnictwie polskim - analiza regionalna. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, nr 377, 523-537
  4. Poczta W., Wysocki F. (1999): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Studia Regionalne, Poznań, z.24
  5. Wrześniewska E. (2000): Warunki życia ludności w 1999 r.. GUS, Warszawa, 26-35
  6. Zegar J., S. (2000): Czynniki określające dochody ludności wiejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 16-27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu