BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiołek Wanda, Kuczyńska Marianna
Tytuł
Efektywność nakładów energetycznych wybranych działalności produkcji rolniczej
Energetic Input Effectiveness of Chosen Agricultural Production Activities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 136-140, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Energochłonność gospodarki, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Hodowla drobiu
Energy consumption in the economy, Agricultural production, Crop production, Poultry farming
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorki przeprowadziły ocenę sprawności energetycznej w ramach trzech działalności rolniczych: produkcji buraków cukrowych i ziemniaków oraz chowu brojlerów kurzych.

The purpose of the study energetic input effectiveness of chosen agricultural production activities like sugar beet - basic raw material for the processing industry, potato - a product with multiple uses in farms and in national economy, and broiler chickens, whose meat - due to its various values - is demanded on the market. A positive energetic balance is significant feature of plant products, while in fattening slaughter chicken the index of energetic efficiency is only 0,09. Differentiated structures of the types of energetic outlays for plant production and broiler chicken breeding were observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kuczyńska M. (1998/1999): Efektywność energetyczna produkcji ziemniaków w wybranych gospodarstwach indywidualnych. Annales Universitalis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXII/XXXIII, Sectio H, Lublin, 141 - 149.
  2. Kunachowicz H., Nadolna J., Iwanów K., Przygoda B. (1998): Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa.
  3. Orliński J. (1986): Analizy energochłonności skumulowanej w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych t. 77-C-3.
  4. Popiołek W. (1995/1996): Rachunek nakładów energetycznych w tuczu brojlerów kurzych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXIX/XXX, Sectio H, Lublin, 425 - 433.
  5. Sala A. (1993): Zmniejszanie energochłonności. MCNEMT, Radom.
  6. Wójcicki Z. (1981): Energochłonność produkcji rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 75-C-l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu