BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemianowicz Ryta, Przygodzka Renata
Tytuł
Wpływ obciążeń podatkowych i parapodatkowych na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce
The Influence of Fiscal and Quasi-Fiscal Burdens on the Functioning of the Farms in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 141-145, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Podatki
Agricultural tax, Arable farm, Taxes
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorzy przeprowadzili analizę obciążeń podatkowych (podatek rolny, od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od spadków i darowizn oraz od towarów i usług) oraz parapodatkowych (składki na ubezpieczenie społeczne). Stwierdzili, że te dwa rodzaje obciążeń są problemem gospodarstw małych (do 2ha UR). Cechą charakterystyczną ogółu badanych gospodarstw, jest systematyczne zmniejszanie się poziomu obciążeń wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa oraz udziału dochodów rolniczych w dochodzie osobistym. Zatem obecny kształt zarówno systemu podatkowego w rolnictwie, jak i ubezpieczeń społecznych ewidentnie sprzyja gospodarstwom dużym obszarowo i wydajnym ekonomicznie.

The one of the most important componen!, which has influence on the functioning of the economic subjects, is his fiscal and quasi-fiscal burden. In Poland there are several taxes which build the whole system of economic taxation, which are: the agriculture tax, the tax on revenue from the special branch of the agrarian production, the rea! estate tax, ¡he woodland tax, the motor vehicles duty, the capital transfer tax, and also the goods and services tax. On the contrary, among the quasi-fiscal burdens, the most important meaning have the social contributions. The analysis made in the article indicates that the fiscal and quasi-fiscal burdens cause problems for the small farms (to 2 ha UR), in which the dear production has a negative value. It means, that the obligations to the tax offices and KRUS are financed from the incomes from behind of the farm. The characteristic feature of the whole investigated farms is a systematic diminishing of the level of burdens together with an increase of the farm area and contribution of the agrarian incomes in the personal income. Therefore big and strong farms have greater opportunities, than small farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz R. I,, Przygodzka R. (2002): Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce. [W:] Podatki a polityka fiskalna państwa. Red. J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 87-93.
  2. Gaudemet P. M., Molinier J. (2000): Finanse publiczne. P WE, Warszawa, 421-422.
  3. Hanusz A. (1996): Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 262.
  4. Przygodzka R. (2000): Polityka ubezpieczenia społecznego rolników Polsce. [W:] Roczniki Naukowe SERiA. Warszawa-Poznań-Zamość, tom II, zeszyt 4, 59.
  5. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 2000 (2001). IERiGŻ, Warszawa, 9-10, 54-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu