BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spiak Jan
Tytuł
Ekonomiczna efektywność działalności gospodarstw wielkoobszarowych w latach 1998-2000
Economic Efficiency of Activity of Large-Acreage Farms in 1998-2000
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 157-160, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Analiza porównawcza, Efektywność ekonomiczna
Agricultural enterprises, Comparative analysis, Economic efficiency
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor ocenił ekonomiczną efektywność działalności gospodarstw wielkoobszarowych o różnych formach prawno-organizacyjnych w latach 1998-2000. Analiza porównawcza objęła: poziom wyposażenia w zasoby, strukturę produkcji, wydajność czynników produkcji i sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw rolnych. Na końcu autor podał wnioski.

Aim of passed investigations was estimation of economic efficiency of manage in two large-acreage farms about different forms of property in 1998 - 2000 years. Comparative analysis include his range: level of equipment into supplies, structure of production, efficiency of factors of production and situation economical -financial of agricultural enterprises. A got result from analysis of tested farms was presented on background of results of comparative groups. Opinion of efficiency of factors of production showed low dynamic of height in AWRSP company and downward dynamic in rent farm. In passed period of farm they showed durable ability to generating of profit, but in A WRSP company value of worked profit gradually got smaller to level of 1/4 of average profit of comparative group in 2000 year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzewicz W., Józwiak W., Kulawik J. (1997): Efektywność gospodarowania przedsiębiorstw rolnych podległych AWRSP. Energio-budex, Warszawa, 15-23.
  2. Guzewicz W., Zdzieborska M., Żarska A. (1998): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR (lata 1991-1997). IERiGŻ, Warszawa.
  3. Leopold A., Ziętara W. (2001): Czołówka poprawia wyniki. Nowe Życie Gospodarcze - dodatek do nr 21, 26-27.
  4. Spiak J. (1998): Analiza produkcyjno-finansowa gospodarstw Skarbu Państwa dzierżawionych przez spółki w latach 1993-1995. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXII, nr 346, 219-234.
  5. Praca zbiorowa pod kier. Guzewicza W., Kulawika J., Osucha D. (1999, 2000, 2001): Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych. Nowe Życie Gospodarcze nr 39, 44, 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu