BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dereń Anna
Tytuł
Aspekty podatkowe przekształcenia działalności osób fizycznych
Tax Aspects of Transformation of Natural Persons Activity
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 196-202, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Kodeks handlowy, Spółki handlowe
Tax regulations, Individual income tax, Legal transformation of entities, Commercial Code, Commercial companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy korzyści podatkowych wynikających ze zmian, które były skutkiem wejścia w życie od 1 stycznia 2001 r. kodeksu spółek handlowych. Autorka analizuje problem podatkowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

The year 2001 has brought many changes in the economic law. Among others, there was a change which concerned treating civil partnerships as economic subjects, and a commercial code change consisting in the fact that it was replaced with a new legal act called Commercial Partnership Code. The changes in the economic law caused by the introduction of the partnership code gave also origin to changes in the tax law. A basic tax law change consisted in the fact that a tax was imposed on taking up commercial partnership shares or stakes in return for money deposit. Since 2001 taxes have been imposed on taking up the deposit itself at a price higher than the book value of the apport made, and then on the income arisen between the receipts from selling the stakes and their face value. Yet, before 01.01.2001, a tax was imposed on the surplus arisen between received receipts from selling the stakes and the costs of their taking up. Therefore, presently the receipts from taking up the stakes are taxed twice, which might be financially severe for owners of civil partnerships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Red. K. Pietrzykowski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. DzU 1999 nr 109, poz. 1245 ze zmianami.
  3. Uchwała SN z dnia 22 maja 1996 r., sygn. akt III CZP 49/96.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. DzU 1964 nr 16, poz. 93 ze zmianami.
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU 1993 nr 90 poz. 416 ze zmianami.
  6. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. DzU 1993 nr 11, poz. 50 ze zmianami.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. DzU 1997 nr 137 poz. 926, ostatnia zmiana w DzU 2000 nr 94, poz. 1037.
  8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU 2000 nr 94, poz. 1037.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu