BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrabonszczewska Elżbieta
Tytuł
System bankowy i rynki finansowe w Polsce a euro
The Banking System and Financial Markets in Poland, and the Euro
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 1999, nr 7, s. 95-111
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Rynki finansowe, System bankowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Stowarzyszenie Polski z WE, Euro, Materiały konferencyjne
Monetary integration, Financial markets, Banking system, Economic and Monetary Union (EMU), European System of Central Banks (ESCB), Poland's Association with the EC, Euro, Conference materials
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Autorka skoncentrowała swoje rozważania wokół zmian, jakie będą musiały się dokonać w polskim systemie bankowym w celu dostosowania polskich rynków finansowych do standardów UE związanych z wprowadzeniem euro. Przedstawiła wpływ euro na stabilność rynków finansowych i wskazała na złożoność procesów dostosowawczych, które są prowadzone w sektorze finansowym. Analizę ograniczyła do sektora bankowego, rynku kapitałowego, walutowego i rynku ubezpieczeń.

The aim of this paper is to present the changes that will have to be made in the Polish banking system to adapt Polish financial markets to the Union requirements associated with adoption of the Euro. The effect of the Euro on the stability of financial markets is also a subject of analysis, as are indications of the complexity of the adaptation processes occurring in the financial sector. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu