BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martan Lesław
Tytuł
O zmianach w metodach wynagradzania w niektórych przedsiębiorstwach Austrii i Niemiec : (skrót artykułu opublikowanego w "Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym" nr 6/1998)
On the Changes in the Remuneration System in Some Enterprises in Austria and Germany
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (21), 1998, nr 68, s. 209-213, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Płace, Wartościowanie stanowisk pracy, Metody wartościowania pracy, Formy wynagradzania, Studium przypadku
Wages, Job evaluation, Methods of job evaluation, Forms of remuneration, Case study
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu autor przedstawił pokrótce metody wynagradzania: wartościowanie pracy, normowanie pracy, strukturalizacja wynagrodzenia, ustalanie stawek płac zasadniczych i relacjonowanie wynagrodzenia do pracy. W ostatnich latach niektóre przedsiębiorstwa w Niemczech i Austrii podjęły próbę nowych rozwiązania w tym zakresie. Analiza tych przedsiębiorstw, zaprezentowana w drugiej części artykułu, wykazała znaczne odstępstwa od dotychczasowych zasad wartościowania pracy. Wzrasta znaczenie stałej części wynagrodzenia, a wynagrodzenie akordowe jest zastępowane premią, wzrasta rola bezpośrednich przełożonych w procesie przyznawania premii za wydajność, niektóre przedsiębiorstwa wprowadziły jednolite tabele płac dla pracowników fizycznych i umysłowych.

The first part of the article reviews such methods of remuneration system as: job evaluation, job standarization, remuneration structure and setting the wage rate. In the last years, some enterprises in Austria and Germany has made an attempt to apply new solutions in this field. Analysis of these practices, presented in the second part of the article, shows significant changes in job evaluation principles (a role of managers in granting incentive bonuses is still growing, bringing uniformed wage rates for both blue-collar and white-collar workers). (A.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9484
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu