BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Ireneusz
Tytuł
Wyzwania marketingowe w procesie integracji Polski z Unią Europejską
Marketing Challenges in Process of Polish Integration with EU
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 13, s. 9-16, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Stowarzyszenie Polski z WE, Jednolity rynek wewnętrzny, Globalizacja gospodarki, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Przewaga konkurencyjna
Poland's Association with the EC, European Single Market, Economic globalization, Corporation strategies, Marketing strategy, Competitive advantage
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń dla polskich przedsiębiorstw w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Omówiono wyzwania stojące przed przedsię biorstwami w związku z wejściem na Jednolity Rynek Europejski. Podkreślono, że polskie przedsiębiorstwa nie są przystosowane do nowej sytuacji w sferze marketingu.

The goal of this article is to show chances and dangers for Polish enterprises in the context of Polish integration with EU. Enterprises are challenged by take a part in European Common Market. The author has emphasised that Polish enterprises don't prepared for new situation in marketing sphere.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu