BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodzińska Katarzyna, Bórawski Piotr
Tytuł
Organizacja gospodarstw rolnych o zróżnicowanej wartości majątku trwałego
Organization of Farms According to Different Value of Fixed Assets
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 7-11, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rachunkowość rolna, Majątek trwały
Agriculture, Arable farm, Agricultural accountancy, Tangible property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszukiwano zależności pomiędzy wartością majątku trwałego, a organizacją oraz wynikami produkcyjnymi gospodarstw rolnych województwa podlaskiego. Wykazano, że wartość majątku trwałego wpływa na sprawność procesów wytwórczych w rolnictwie. Ponadto gospodarstwa o lepszym wyposażeniu w środki trwałe są silniejsze ekonomicznie, lepiej wykorzystują posiadane zasoby i ponoszą większe nakłady inwestycyjne na powiększanie i modernizację posiadanego majątku. (oryg. streszcz.)

The aim of the paper was to recognize the impact of value affixed assets on organization and economic results of individual farms on the basis of podlaskie voivodeship. It was pointed out that value affixed assets influenced efficiency of productive process in agriculture. Moreover, the farms with better equipment in fixed assets are economically stronger, they take adventage of their stock more efectivelly and they have bigger investments on enlargement and modernization of aseets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Matysz K. (1997): Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Strategia doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wyd. CROW ART Olsztyn, s. 35-59.
  2. Mrówczyńska A. (2001): Zróżnicowanie potencjału wytwórczego rolnictwa i jego wykorzystanie w przekroju województw. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 3, z. l, s. 85-91.
  3. Niewiadomski W. (1988): Plonowanie pszenicy ozimej w specjalistycznych zmianowaniach i monokulturze w zróżnicowanych warunkach glebowych (synteza 20-letnich ścisłych doświadczeń polowych). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 331,s.77-91.
  4. Pytkowski W. (1976): Organizacja i ekonomika gospodarstw. Wyd. PWN, Warszawa.
  5. Runowski H. (2000): Tendencje zmian w relacjach kosztów czynników produkcji w rolnictwie i ich konsekwencje dla organizacji gospodarstw. [W:] Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce. Wyd. SGGW, s. 51-72
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu