BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzała-Osuch Katarzyna
Tytuł
Wartościowanie redukcji zanieczyszczeń
Valuation of Pollutant Reduction
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 2, s. 117-128, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia środowiska, Ekonomiczne aspekty zanieczyszczenia środowiska
Air pollution, External costs of pollution, Economic aspects of environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja oraz usystematyzowanie metod wartościowania redukcji zanieczyszczeń, jak również zilustrowanie rozważań teoretycznych przy pomocy danych empirycznych. Porównując metody zwrócę uwagę na te, które w badaniach empirycznych w sposób kompleksowy wartościują uzyskane efekty.

The aim of the paper is to present and compare different methods used for valuation of pollutant reduction. The compared methods are: mass method, method used by WFOŚiGW in Gdańsk, Eco-99, HAC and payment method. The empirical part presents the outcomes of application of these methods for valuation of pollutant reductions by investment outlays co-financed by WFOŚŻiGW in years 1996 - 2002. It can be inferred that only Eco-99 method gives reliable outcomes and can be used as encompassing measure during the investment decision process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (1998) "Teoretyczne aspekty konstruowania wskaźników ekorozwoju" [w:] Sterowanie ekorozwojem, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 2. Broniewicz E. (1997) "Badanie opłacalności przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska" [w:] Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, PZIiTS, Poznań.
 3. Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt (1996) Handbuch Umweltkostenrechnung, Verlag Vahlen GmbH, Munchen.
 4. Buse M., Thuer M., (1996) "Life Cycle Assessment for Ecological Processes" [w:] Proceeding of the 12th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha,.
 5. Calderon L. P. (1998) Analyse der Umweltabgaben und Steuervergiinstigungen als markwirtschaftliche Instrumente der Umweltschutzpolitik. Uni. Passau.
 6. Famielec J. (1999) Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, WN PWN, Warszawa - Kraków.
 7. Fiedor B., Czają S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (2002) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Gaczek W. A. (2001) "Ekonomia środowiskowa i jej zainteresowania" [w:] Bernaciak A., Gaczek W. A. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 9. Gollinger-Tarajko M. (2002), "Metody oceny ekologicznej i ekonomicznej modernizacji procesów technologicznych", Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 153, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 10. Górka K., Famielec J. (1994) "Korzyści ekologiczne" Ekonomia i Środowisko., nr 2.
 11. Graczyk A. (1997) "Ekonomiczne skutki zanieczyszczenia środowiska", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 730.
 12. Jankowska-Kłapkowska A. (1991) "System ekologiczno-ekonomicznych ocen procesu wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego" [w:] Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, Kraków.
 13. Kowalski Z., (2000) "Ocena ekologiczna wariantów metody chemicznej oczyszczania pogarbarskich ścieków chromowych" [w:] Ekologia wyrobów, Materiały I Konferencji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 14. Leipert Ch. (1989) Die heimlichen Kosten des Fortschritts. Wie Umweltzerstorung das Wirtschaftswachstumfordert. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
 15. Lofgren K. G. (1996) "Rynek a efekty pieniężne" [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, T. Żylicz, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.
 16. Nierzwicki W., M. Richert (2002) Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, Wydawnictwo WSZ, Gdańsk.
 17. Opaluch J. J. (1996) "Rynkowe metody wyceny ekonomicznej" [w:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, po red. naukową G. Andersena i M. Śleszyńskiego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 18. Verbruggen H. (1994) "The Trade Effects of Economics Instruments [in:] Environmental Policies and Industrial Competetives, Paris: OECD.
 19. Vigon B.W., Jensen A., (1995) Life Cycle Assessment Data Quality and Databasis Protitione Survey, "Journal of Cleaner Production", 1995, No 3.
 20. Wicke L. (1985) Die Okologischen Milliarden. Kosel - Verlag, Miinchen.
 21. Wicke L. (19917 Umweltokonomie. Verlag Vahlen. Miinchen.
 22. Wicke L. (1993) Umweltokonomie: eine praxisorientierte Einfuhrung, Verlag Franz Vahlen, Munchen.
 23. Winpenny J. T. (1995) Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 24. Żylicz T. (2000) Analiza ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć ochronnych finansowanych przez NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu