BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadkowska-Bień Joanna
Tytuł
Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie - wpływ wdrożenia na środowisko naturalne
Process Innovations - Impact of Implementation on Natural Environment
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 2, s. 199-211, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Studium przypadku, Energetyka, Projekty innowacyjne
Innovations, Enterprise innovation, Case study, Energetics, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Geotermia Podhalańska SA
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę innowacji procesowych jako czynnika zmian w przedsiębiorstwie. Wskazano również na innowacje procesowe jako narzędzie o kluczowym znaczeniu dla obniżenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na stan środowiska naturalnego. (fr. oryg. streszcz.)

In this article the idea of process innovations as a tool for transformation in a company was presented. The potential effects of process innovations implementation were indicated. Special attention was paid to the possibility of lowering emissions of carbon dioxide, nitrogen oxide, sulphur dioxide and dust as a result of implementation of innovative projects in district heating. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcer M. (2002), Zakład geotermalny w Mszczonowie- niekonwencjonalne źródło energii w Polsce, Biuletyn Informacyjny Urzędu Regulacji Energetyki nr 2.
 2. Baruk J. (2000), Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie nr 1.
 3. Baruk J. (2002), Zarządzanie innowacjami a zarządzanie wiedzą- podejście integracyjne, Organizacja i Kierowanie nr 2.
 4. Copper J. (1998), A multidimensional approach to the adoption of innovation, Management Decision nr 36.
 5. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość- praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 6. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 7. Gopalakrishnan S., Bierly P., Kessler E. (1999), A reexamination of product and process innovations using a knowledge-based view, The Journal of High Technology Management Research, Volume 10.
 8. Griffin R. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jabłoński M. (2002), Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, EiOP nr 11.
 10. Kosiński J. (2000), Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej, EiOP nr 2.
 11. Manganelli R., Klein M. (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
 12. Meyers P., Sivakumar K., Nakata Ch. (1999), Implementation of industrial process innovations: factors, effects and marketing implications, Journal of Production Innovation Management nr 16.
 13. Ministerstwo Gospodarki (2000), Założenia do polityki energetycznej Polski do roku 2020, Warszawa.
 14. Ministerstwo Gospodarki (2002), Korekta założeń do polityki energetycznej Polski, Warszawa.
 15. Nowak W., Stachel A. (2002), Ocena efektów ekologicznych wykorzystania energii geotermalnej, Ciepłownictwo w Polsce i na świecie nr 7-8.
 16. Nuorkivi A. (2002), Institutional handbook for Combined Heat and Power Production with District Heating, Baltic Sea Region Energy Co-operation, Stockholm.
 17. Pomykalski A. ( 2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Łódź. 18. Porter M. E. (1985), Competitive advantage, Free Press, Nowy Jork.
 18. Poznańska K. (2001), Innowacyjność jako czynnik determinujący wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, materiały konferencji naukowej "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków", Toruń.
 19. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Strategor (1996), Zarządzanie firmą- Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 21. Targalski J. (1999), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 22. World Bank and Global Environmental Facility (2000), Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount of USD 38,2 million equivalent and a Global Envifonmental Facility Trust Fund Grant in the Amount of USD 5,4 million equivalent to PEC Geothermia Podhalańska S.A. with the guarantee of the Republic of Poland for a Podhale Geothermal District Heating and Environment Project, Waszyngton.
 23. Zimny J. (2001), Konieczna zmiana polityki gospodarczej- czy Polska może być samowystarczalna energetycznie, Ciepłownictwo w Polsce i na świecie nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu