BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek
Tytuł
Dywestycje jako element strategii przedsiębiorstwa
Divestments as an Element of Company Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 135-143
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Metody portfelowe, Cykl życia produktu, Dywestycje
Corporation strategies, Portfolio methods, Product life cycle, Divestment
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Omówiono szanse i możliwości, jakie stwarza zastosowanie dywestycji. Dywestycje oznaczają ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działania poprzez rezygnację z wykorzystania części przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że konieczność stosowania dywestycji znajduje potwierdzenie w cyklu życia produktu i metodach portfelowych.

Discussed chances and possibilities, which create use of divestments. Divestments mean restriction of range and scale of action through resignation of use a part of company. Necessities of use divestments are applicable in product cycle and portfolio methods.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu