BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli
Tytuł
Dochodowość produkcji rolnej w Wielkopolsce w kontekście wyników negocjacji akcesyjnych Polski z UE
Profitability of Agricultural Production in Wielkopolska in the Context of EU Integration Conditions for Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 20-25, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Konkurencyjność rolnictwa, Polityka rolna, Produkcja rolna
Farm household income, Agricultural competitiveness, Agricultural policy, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto kwestie dochodowości produkcji rolnej w Wielkopolsce po integracji Polski z UE w kontekście wyników negocjacji akcesyjnych. Oszacowano przypuszczalne zmiany dochodów rolniczych netto w poszczególnych kierunkach produkcji w latach 2004-2006, biorąc pod uwagę różne warianty płatności bezpośrednich. W tym kontekście oceniono stopień konkurencyjności wybranych produktów rolnych w pierwszych latach członkostwa w UE. Podkreślono, iż konkurencyjność ta zależy przede wszystkim od poziomu dofinansowania krajowego. (oryg. streszcz.)

The article takes up issues of agricultural production profitability in Wielkopolska after Poland integration with UE in the context of accession negotiations results. One has estimated presumable changes in the net agricultural incomes in years 2004-2006, considering different variants of direct payments. In the light of above one has assessed the competitiveness degree of selected agricultural products in the first years of Poland membership in UE. One leas stressed that above-mentioned competitiveness depends first of all on support from national budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bujoczek K., Luczak P. (2003): Mamy co chcieliśmy. Top Agrar Polska, nr l, s. 16-19.
  2. Czyżewski A. (2003): Opinia o ustawie budżetowej na 2003 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Wieś Jutra, nr l, s. 39-42.
  3. GUS (2001): Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa.
  4. Naszkowska K. (2003): Rząd policzył ile ostatecznie dostaną polscy rolnicy, www.gazeta.pl, 13 lutego.
  5. SAEPR (2003/2): System uproszczonych dopłat bezpośrednich w Polsce - funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, FAPA, Warszawa, s. 29.
  6. SAEPR (2002/3): Analiza i ocena propozycji komisji europejskiej z 30 stycznia 2002 r. dla krajów kandydackich. FAPA, Warszawa, 19-20, 38, s. 52-60.
  7. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. (2002): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku. lERiGŻ, Warszawa, s. 42-48, 30-34, 23, 47.
  8. Skarżyńska A., Pokrzywa T,, Augustyńska-Grzymek I. (2002): Produkcja, koszty ekonomiczne i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2000-2001. lERiGŻ, Warszawa, s. 15-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu