BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyszewski Andrzej
Tytuł
Kwalifikacje zawodowe rolników a wyniki gospodarowania
Farmers Qualifications and their Economic Results
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 31-35, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Professional skills, Arable farm, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania przeprowadzono w 2002 roku wśród rolników prowadzących działalność gospodarczą w rejonie Kotliny Kłodzkiej. O przydatności poszczególnych ludzi w procesach wytwórczych decydują, poza sprawnością fizyczną, przygotowanie fachowe, zdolności organizatorskie oraz umiejętność ekonomicznego myślenia. Czynnikami różnicującymi są: kwalifikacje zawodowe, wyniki ekonomiczno-produkcyjne, formy organizacji procesów wytwórczych. (oryg. streszcz.)

The research was carried out in the year 2002 among farmers who work in the area of the Kłodzko valley. They decide about usefulness of individual people in productive proc-esses, beyond physical efficiency, professional preparation, organizing abilities and ability of economic reflection. Factors differentiating: professional qualifications, results economically -productive, forms of organizations of productive processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F. (1992): Innowacja i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
  2. Jerzak M. (1984): Jak mierzyć społeczny poziom kwalifikacji w rolnictwie. Służba Rolna - 10, s. 13.
  3. Kargulowa A. (1986): Poradnictwo jako wiedza i system działań. Acta Lfniversitatis Wratislaviensis, Wrocław.
  4. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu, nr 269.
  5. Kopeć B. (1972): Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych w zarysie. PWRiL, Warszawa.
  6. Pilarski S. (1988): Wpływ kwalifikacji zawodowych na organizacją i ekonomikę, gospodarstw indywidualnych. Wieś i Rolnictwo 4, s. 170-184.
  7. Ryznar J. (1990): Ocena wykształcenia zawodowego rolników indywidualnych o zróżnicowanym stażu pracy. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo LII, s. 195-202.
  8. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (2001): Kierowanie, Warszawa, PWE.
  9. Wawrzyniak B.M. (1992): Zakres i klasyfikacja potrzeb doradczych producentów rolnych. [W:] Doradztwo rolnicze w zmieniających się warunkach spoieczno-gospodarczych wsi. Materiały konferencyjne, Grabanów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu